Hoạt động của chúng tôi

Các dự án hiện nay của UNDP tại Việt Nam trực tiếp dựa trên những lợi thế so sánh của tổ chức này với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống Liên Hợp Quốc. Nhờ có một mạng lưới chính sách rộng khắp thế giới, UNDP giúp Việt Nam tiếp cận với tư duy tiên tiến nhất về những thách thức phát triển cũng như với những bài học rút ra từ các xã hội trên toàn cầu và rất nhiều cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Xem thêm
Ấn phẩm
Tăng trưởng xanh và Chính sách Tài khoá về nhiên liệu hoá thạch ở Việt Nam: Các kiến nghị về Lộ trình cải cách chính sách

Báo cáo nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải cách gần đây cần được thúc đẩy đáng kể để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của Chiến lược Tăng trưởng xanh và để Việt Nam tiến tới một quỹ đạo tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn.