Hoạt động của chúng tôi

Các dự án hiện nay của UNDP tại Việt Nam trực tiếp dựa trên những lợi thế so sánh của tổ chức này với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống Liên Hợp Quốc. Nhờ có một mạng lưới chính sách rộng khắp thế giới, UNDP giúp Việt Nam tiếp cận với tư duy tiên tiến nhất về những thách thức phát triển cũng như với những bài học rút ra từ các xã hội trên toàn cầu và rất nhiều cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Xem thêm
Ấn phẩm
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân (PAPI 2014)

Báo cáo PAPI 2014 là kết quả nghiên cứu và khảo sát năm thứ tư liên tiếp trên phạm vi toàn quốc của chương trình nghiên cứu PAPI thường niên, dựa trên trải nghiệm của 13.552 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Tính từ năm đầu triển khai thí điểm (2009) tới nay, đã có gần 61.000 lượt người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp với PAPI để chia sẻ trải nghiệm và đánh giá của mình về hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh/ thành phố đến cấp thôn/tổ dân phố.