Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

UNDP tại Việt Nam: Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng và công bằng

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, song đang xuất hiện những chênh lệch ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam - hội nhập quốc tế nhanh chóng, GDP ngày càng cao và mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bìnhmore

image

Văn hóa và Phát triển ở Việt Nam

Vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển lại vừa là mục đích của sự phát triển, văn hoá là một yếu tố then chốt tác động tới mọi giai đoạn trong quá trình phát triển. Để đảm bảo sự phát triển có ý nghĩa và có khả năng đáp ứng tốt, cần chú ý tới cả khía cạnh vật thể và phi vật thể trong văn hoá. Mụcmore

image

Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp: Kết quả và khuyến nghị từ khảo sát thí điểm ở ba tỉnh

Báo cáo này trình bày tóm tắt về một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xây dựng công cụ đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp ở Việt Nam. Phương pháp và công cụ nghiên cứu, đã được sử dụng để thu nhận và phân tích phản hồi của người dân về hoạt động của hệ thống tư pháp khi họ có tranhmore

image

Đưa các MDG đến với người dân

Báo cáo Đưa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đến với người dân trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, phần lớn trong số họ sống ở các vùng nông thôn, đạt được trên nhiều chỉ số phản ánh các mục tiêu MDG. Việt Nam sẽ thực hiện cam kết của mình về các MDGmore

image

Đẩy mạnh chiều sâu dân chủ và tăng cường sự tham gia của người dân ở Việt Nam

Nghị định Dân chủ cơ sở năm 1998 của Việt Nam đề ra khuôn khổ pháp lý cần thiết để mở rộng sự tham gia trực tiếp của người dân vào công tác chính quyền ở địa phương. Nghị định đưa ra cơ chế mới cho phép người dân thực hiện quyền được thông báo về các hoạt động của chính quyền có liên quan tới họ,more

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM