Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kếtmore

image

Tham vấn ý kiến các tổ chức xã hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Được tiến hành trước khi dự thảo Hiến pháp 1992 được công bố và chính thức lấy ý kiến nhân dân, khảo sát tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội ở Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được thực hiện theo yêu cầu của Hội luật gia Việt Nam trong khuôn khổ Dự án ”Trao quyềnmore

image

Thu hút sự tham gia của nghị viện các nước vào việc thực hiện những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Tuyên bố Thiên niên kỷ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của Liên Hợp Quốc và cuộc đấu tranh chống đói nghèo, thiếu thốn. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nằm trong Tuyên bố đã đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể và mang tính toàn cầu, và lần đầu tiên đặt ra thời gian biểu nhằm thực hiệnmore

image

Thông tin cơ bản: Bình đẳng giới ở Việt Nam

Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới, tình trạng chênh lệch giới vẫn còn tồn tại. Nếu đánh giá dựa vào các chỉ số quan trọng về giới thì xếp hạng của Việt Nam chỉ bằng với thứ hạng của các nước thu nhập thấp trong khu vực. Nếu đánh giá theo Chỉ sốmore

image

Tiến độ thực hiện Các Chỉ tiêu Phát triển Quốc tế/Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Tại Việt Nam, đây là báo cáo đầu tiên kiểm điểm, đánh giá và phân tích về các IDT/MDG theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp theo báo cáo này là một đợt nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về “vận dụng các IDT/MDG cho phù hợp với tình hình Việt Nam” sẽ được thực hiện thông qua Nhóm Công tác về Xoá đói Giảm nghèomore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM