Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Vấn đề tiếp cận đất đai của phụ nữ thường được xem xét trong bối cảnh của sự áp bức, sự giải phóng, hay tính độc đáo của Việt Nam.  Nghiên cứu này tìm hiểu sự tiếp cận đất đai của phụ nữ ở 10 tỉnh thành của Việt Nam không theo các truyền thống như vậy. 10 địa điểm nghiên cứu được lựa chọnmore

image

Towards Gender Equality in Viet Nam: Through Dender-resposive National Policy and Planning - Gender Mainstreaming Guidelines

Mục đích của tài liệu về hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách là giúp cán bộ các ngành, các cấp nắm được vai trò và trách nhiệm của mình, hình thành các kỹ năng cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua công việc hàng ngày củamore

image

Tóm tắt tình hình giới

Báo cáo “Tóm tắt tình hình giới” dựa trên sự thay đổi quan trọng về phương thức tiếp cận toàn cầu nhằm đạt được bình đẳng giới. Chúng ta biết rằng bình đẳng giới không thể đạt được thông qua một nhóm hay một số cá nhân. Chỉ có thể đạt được bình đẳng giới khi có sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cácmore

image

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành dịch vụ

Đây là báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Quản lí và Xúc tiến hoạt động Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập - VIE/02/009", do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơmore

image

Từ Cải cách từng bước đến tiến nhanh - Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Kết quả và bài học

Chương trình Cải cách nền Hành chính Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ thông qua tháng Chín năm 2001 đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực nhằm cải cách chệ thống hành chính của Việt Nam. Trong năm 2002, đã diễn ra một số cải cách bước đầu nhưng có ý nghĩa then chốt. Tuy chưa thể thấy rõ ngay kếtmore

image

UNDP - Việt Nam: Câu chuyện 25 năm quan hệ đối tác

Cuốn sách này phản ánh những đặc điểm chính của mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và UNDP, và nhìn lại một phần tư thế kỷ hợp tác giữa hai bên. Cuốn sách cũng nhằm chia sẻ một số câu chuyện có thật của các bạn đồng nghiệp Việt Nam đã tham gia vào các dự án của UNDP trong suốt thời gian này, cũngmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM