Tranh chấp thu hồi đất ở Đông Á: Phân tích so sánh và khuyến nghị với Việt Nam

10 thg 7 2014
image

 

Rất nhiều những thay đổi về kinh tế, nhân khẩu học và xã hội ẩn sau các tranh chấp đất đai ở Việt Nam cũng đang tác động đến những quốc gia khác ở Đông Á. Báo cáo này nhằm đưa ra một bức tranh phân tích so sánh về những tranh chấp thu hồi đất ở ba quốc gia Đông Á, gồm Trung Quốc, In-đô-nê-xia và Cam-pu-chia, nơi có những nét tương đồng với tình hình ở Việt Nam. Báo cáo này không có ý định phân tích toàn diện các tranh chấp về thu hồi đất, mà chỉ nhằm xác định những xu hướng trong giải quyết tranh chấp.

Báo cáo này kết luận cải cách về chế độ quản lý và sử dụng đất đai giúp làm rõ nguyên lý về sở hữu. Tuy nhiên, nếu thiếu hệ thống toà án và các cơ quan đăng ký và quản lý đất đai có năng lực, những cải cách này không thể giải quyết tận gốc những xung đột xoay quanh vấn đề tiếp cận nguồn lực khan hiếm của nền kinh tế. Tương tự, những cải cách thể chế cho đến nay cũng chưa chứng tỏ được hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp đất đai, trừ khi những cải cách đó đem lại một sân chơi bình đẳng giữa các cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Những nỗ lực trấn áp tranh chấp đất đai của các chính phủ trong khu vực chỉ làm cho những bức xúc bị đè nén âm ỉ, dẫn đến những mâu thuẫn dai dẳng, ăn sâu bám rễ hơn và không thể hóa giải.

Báo cáo là kết quả dự án nghiên cứu do UNDP Việt Nam tổ chức thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTTF).