Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam

11 thg 7 2014
image

Báo cáo “Thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam” được tổ chức thực hiện trong khuôn khổ dự án giữa Bộ Tư pháp và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền ở Việt Nam”. Báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu thực chứng, dựa trên ý kiến của 2.516 thẩm phán—chiếm gần 50% toàn bộ thẩm phán đương nhiệm—về thực tế quản lý toà án địa phương, cụ thể về chức năng và hoạt động của toà án, quản lý án và công tác xét xử, tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán và công tác cán bộ, ngân sách, thẩm tra và giám sát hoạt động của toà án.

Theo kết quả nghiên cứu, các yêu tố tiểm ẩn tác động tới độc lập tư pháp—độc lập của thẩm phán và toà án—là từ quan hệ báo cáo và trực thuộc giữa toà án địa phương với cơ quan đảng, chính quyền địa phương, toà án cấp trên, cơ chế khen thưởng và kỷ luật trong nội bộ ngành toà án. Báo cáo này được thực hiện với mong muốn cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ hoạch định chính sách, thẩm phán, giới nghiên cứu khoa học pháp lý và người dân khi tham gia vào tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.