Thúc đẩy Quyền con người và Sự hòa nhập của người LGBTI: Sổ tay dành cho Đại biểu dân cử

26 thg 4 2017
image

Thúc đẩy Quyền con người và Sự hòa nhập của người LGBTI: Sổ tay dành cho Đại biểu dân cử được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Nghị sĩ vì Hành động Toàn cầu (PGA) cùng xây dựng. Sổ tay này tóm lược hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người và nhấn mạnh vai trò của đại biểu dân cử trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030, để đảm bảo không một ai, bao gồm người LGBTI, bị bỏ lại đằng sau. Sổ tay cung cấp những lời khuyên thiết thực, những công cụ và tài liệu được thiết kế để hỗ trợ nhà làm luật để thực thi hoạt động đại diện và lập pháp của mình, và giám sát những hoạt động giúp thúc đẩy quyền và hòa nhập của người LGBTI.

Như đã chỉ ra và thể hiện trong nhiều số liệu và nghiên cứu, người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI) trên toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với sự vi phạm nhân quyền và bị cô lập. Những gì người LGBTI mong muốn, và có quyền có, chính là phẩm giá để sống cuộc sống không kỳ thị, không bạo lực và không bị phân biệt đối xử để có thể đạt được tiềm năng cao nhất đóng góp cho gia đình, xã hội và đất nước. Các đại biểu dân cử có một vai trò quyết định trong việc biến điều này thành sự thật.

Rất nhiều ví dụ đa dạng mô tả những nỗ lực cụ thể được những đại biểu dân cử tại nhiều khu vực trên thế giới đã tiến hành trong việc hỗ trợ quyền con người và sự hòa nhập của người LGBTI được nêu trong Sổ tay. Những ví dụ này mang đến những góc nhìn và bài học giá trị. Chúng có thể khác nhau về cách tiếp cận, cách thức, cũng như những chiến lược và bối cảnh được vận dụng cụ thể. Các ví dụ và trường hợp điển hình được dùng phân tích sẽ giúp gợi ý tưởng và khuyến nghị các đại biểu dân cử có thể cân nhắc dựa trên bối cảnh quốc gia và tìm kiếm những đối tác chiến lược nhất để tạo nên những tiến bộ thật sự. Nhiều ví vụ trong tài liệu này cho thấy ích lợi của việc kết nối giữa các đại biểu dân cử và các tổ chức LGBTI, cung như các liên kết rộng rãi trên nền xã hội dân sự.