Là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Châu Á: Báo cáo quốc gia Việt Nam

01 thg 8 2014
image

Tổng hợp và phân tích môi trường pháp lý và xã hội cho cá nhân, tổ chức xã hội dân sự của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)

Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về quyền của LGBT tại Việt Nam liên quan cụ thể đến những vấn đề làm việc; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; gia đình; truyền thông; các quyền và luật pháp; và cộng đồng. Báo cáo cũng cung cấp cái nhìn khái quát về lịch sử của LGBT tại Việt Nam; điểm lại những phát triển gần đây, đề cập đến những chiến lược chủ chốt trong việc cải thiện quyền của những người LGBT thông qua vận động chính sách, các dịch vụ hỗ trợ, thể hiện trên truyền thông và nghiên cứu. Báo cáo cũng tìm hiểu sự phát triển cơ cấu và tăng cường năng lực của các tổ chức liên quan đến cộng đồng LGBT và những bên liên quan chính khác trong lĩnh vực quyền LGBT.

Báo cáo quốc gia này là sản phẩm của một sáng kiến lớn hơn có tên “Là LGBT ở Châu Á: Tổng hợp và phân tíchmôi trường xã hội và pháp lý của các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự về người đồng tính, song tính và chuyển giới” (Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Persons and Civil Society). “Là LGBT ở Châu Á” được khởi động vào Ngày Nhân quyền, 10/12/2012, đây là sáng kiến đầu tiên thuộc thể loại này, một nỗ lực nhằm học hỏi khắp châu Á được thực hiện bởi các tổ chức LGBT cấp cơ sở và các nhà lãnh đạo của cộng đồng cùng với UNDP và USAID. Tập trung vào 8 quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Thái Lan và Việt Nam - sáng kiến này xem xét những trải nghiệm thực tế của LGBT từ góc độ quyền và phát triển.