Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

14 thg 5 2012
image

Trợ giá và thuế trong ngành năng lượng của Việt Nam và những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và phân phối thu nhập trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đang áp dụng trần giá đối với điện và nhiên liệu hoá thạch, với mức trợ giá gián tiếp rất lớn của chính phủ đối với năng lượng. Những chính sách này là không bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho người khá giả hơn là cho người nghèo, cũng như đi ngược lại sự tăng trưởng và hiện đại hóa trong tương lai, trong khi đó lại góp phần vào BĐKH. Cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch có thể có các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường như đã được chứng minh ở nhiều nước khác. Các nhà lãnh đạo G-20 và APEC, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam, đã đồng thuận loại bỏ “các trợ cấp nhiên liệu hoá thạch không hiệu quả” vào năm 2009, và chủ
đề này cũng có thể được thảo luận tại hội nghị Rio+20 vào tháng 6 năm 2012. Việc cải cách này cũng phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh sắp tới, và đòi hỏi phải tăng cường cải cách các thị trường năng lượng đang diễn ra, cũng như cải cách các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành năng lượng.