Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

25 thg 5 2012
image

Báo cáo tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20)

Mục đích của Báo cáo này là tổng hợp và đánh giá một số điển hình PTBV được thực hiện ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến điển hình, góp phần thúc đẩy tiến trình PTBV ở Việt Nam.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Tải tài liệu