Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Nỗ lực và kỳ vọng

11 thg 1 2011
image

Tài liệu trình bày những nội dung mới nhất về nỗ lực, ưu tiên và kỳ vọng của Việt Nam đối với đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu. Nội dung được viết dựa trên các chính sách, chiến lược và nghiên cứu quan trọng liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam. Tài liệu được trưng bày tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP17) tại Durban (từ 28/11 đến 9/12/2011).