Xây trụ cột cho tương lai xanh

02 thg 6 2014
image

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam rất hân hạnh được giới thiệu cuốn đặc san này với hy vọng các nhà làm chính sách, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân sẽ thảo luận kỹ hơn về bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Việc bỏ phiếu thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa 13 vào tháng 6/2014 sẽ là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, hướng tới một mô hình tăng trưởng bền vững, công bằng và toàn diện hơn.

Trong 20 năm qua, Việt Nam đã xây dựng một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững. Trong suốt thời kỳ này, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 7%/năm, với thu nhập bình quân đầu người tăng gần 5 lần, tỷ lệ nghèo cũng đã giảm rất mạnh, và Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản vẫn diễn ra, ảnh hưởng tới cuộc sống và mưu sinh của người dân tại nhiều vùng trên cả nước, cũng như gây quan ngại lớn đối với nhiều tầng lớp nhân dân. Các thách thức môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam cần phải được giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân, và ngăn ngừa các tác động tiêu cực đối với cuộc sống và mưu sinh của người dân.

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2014 tạo cơ hội lớn để luật được thực hiện dễ dàng hơn, ngăn chặn đà suy thoái môi trường và phòng ngừa những vụ ô nhiễm mới. Một bộ luật mạnh về bảo vệ môi trường sẽ giúp đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định xã hội, đồng thời bảo vệ được môi trường, mang đến lợi ích cho người dân Việt Nam và đảm bảo phát triển bền vững dài hạn cho đất nước.

Cuốn đặc san này phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sáu vấn đề được thảo luận trong cuốn đặc san này bao gồm: đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; sự tham gia của các cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội dân sự; nhập khẩu nguyên liệu loại thải và chất thải nguy hại; tranh chấp ô nhiễm môi trường; thương mại và môi trường; và biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.