Kỷ yếu Hội thảo Bài học kinh nghiệm các dự án kết hợp bảo tồn với phát triển

16 thg 6 2000
image

Kỷ yếu hội thảo này nhằm thâu tóm tính năng động của hội thảo và thể hiện tổng quan về hội nghị. Tất cả các báo cáo trình bày tại hội thảo đều được ghi trong kỷ yếu cùng với danh mục khách mời. Chúng tôi khuyến khích quí vị liên hệ với các đại biểu dự hội thảo để chia sẻ các thông tin, coi đó là phương tiện hỗ trợ cho quá trình học hỏi kinh nghiệm về dự án BTPT. Mỗi dự án đều có thể chia sẻ, học hỏi từ dự án khác. Những ngườil àm dự án BTPT ở Việt Nam chính là nguồn lực tốt nhất giúp tháo gỡ nhiều vấn đề đang đặt ra chung cho mọi người.