Thông tin cơ bản: Hỗ trợ cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

24 thg 4 2008
image

Dự án mới “Hỗ trợ cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” phản ánh định hướng chiến lược trong Kế hoạch hành động Chương trình Quốc gia (CPAP) và Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc đã được UNDP và Chính phủ Việt Nam nhất trí thông qua.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Tải tài liệu