CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - MTTNK

UNDP hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tăng cường năng lực quốc gia trong việc giám sát tiến độ thực hiện đạt được các mục tiêu TNK (MDG) ở Việt Nam, đặc biệt là MDG 1 và 7.

XEM THÊM