Báo cáo Tổng hợp Quá trình Tham vấn tại Việt Nam về Chương trình phát triển sau năm 2015

26 thg 6 2013
image

Tiến trình thực hiện tám Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ (TNK) đang tiến tới những ngày cuối cùng. Việt Nam là một trong 83 quốc gia trên toàn cầu đã tích cực tham gia vào quá trình tham luận nhằm hình thành "một thế giới mà tất cả chúng ta đều mong muốn" và xây dựng tiến trình phát triển mới cho giai đoạn sau năm 2015. Từ tháng 12 năm 2012, Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam đã tham vấn hơn 1.300 công dân Việt Nam bao gồm cả nam giới, phụ nữ, thanh niên và trẻ em – trong đó có đại diện của các nhóm yếu thế - về mối quan tâm cũng như hy vọng và nguyện vọng của họ cho tương lai. Những thông tin ghi nhận được trong quá trình tham vấn đã được tổng hợp và chia sẻ tại hội thảo quốc gia tổ chức vào tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội và đóng góp vào quá trình tranh luận toàn cầu.