Chuẩn bị cho tương lai: Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

01 thg 12 2005
image

Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đối bình đẳng giữa các hộ gia đình có thể lại là mối bận tâm về việc bất bình đẳng trong gia đình tăng lên. Thực trạng phân chia lao động cứng nhắc, bất bình đẳng về thu nhập, bất bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục và đào tạo và bất bình đẳng trong chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và chăm sóc các thành viên khác trong gia đình đồng nghĩa với việc chi phí và thành quả của phát triển kinh tế không được phân chia bình đẳng giữa nam và nữ.

Chính phủ Việt Nam đã dành ưu tiên cho Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ thứ ba thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ. Đã có những tiến bộ đáng kể trong tỷ lệ đi học và nâng cao việc tham gia của phụ nữ vào các cơ quan lập pháp và dân cử. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Việt Nam xếp thứ 87 trên 144 nước được xếp loại theo Chỉ số Phát triển Giới của UNDP. Đã đến lúc phải biến những cam kêt của chính phủ và các đối tác phát triển thành hành động thiết thực.Tài liệu này là kết quả của nỗ lực đạt được công tác điều phối hiệu quả hơn và tính ổn định tiến tới mục tiêu chung về bình đẳng giới ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành những cuộc tham vấn với các chuyên gia Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà tài trợ và các tổ chức Liên Hợp Quốc, và nhóm nghiên cứu đã chắt lọc những kết quả từ các cuộc thảo luận thành các tuyên bố ưu tiên chính sách cụ thể và rõ ràng.