Sẵn sàng để thành công: Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016

23 thg 6 2015
image

Ngoài việc cung cấp cho người đọc những kiến thức hữu ích nhất về hệ thống chính trị, quy trình bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân của Việt Nam, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của tài liệu này là tăng cường nhận thức của các nữ ứng viên về quyền bình đẳng của mình, từ đó có thể tự tin ứng cử trở thành đại diện nữ giới ở những vị trí lãnh đạo vì lợi ích của phụ nữ Việt Nam và cả cộng đồng. Cuốn cẩm nang tập huấn này tập hợp những lời khuyên và kỹ năng thực tế dành riêng cho nữ ứng viên, từ thuyết trình, xây dựng chương trình hành động tới tiếp xúc với giới truyền thông. Cẩm nang cũng đưa ra những tóm tắt về hệ thống chính trị Việt Nam, quy trình ứng cử và bầu cử, vai trò của các tổ chức trong việc lựa chọn ứng viên cho kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.