Post-2015 development agenda© United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Một thế giới như chúng ta mong muốn: Khung chiến lược phát triển mới cho giai đoạn sau 2015

Vào năm 2000, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã long trọng cam kết sẽ chặn đứng tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2015 với một kế hoạch mang tầm vóc toàn cầu với tên gọi Những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Nhờ nỗ lực của hàng triệu người trên khắp các lục địa và những hành động cụ thể với quy mô to lớn, những thành tựu thực sự đã được thực hiện. Số người sống trong nghèo đói trên thế giới so với năm 1990 đã giảm xuống hơn phân nửa. Hơn hai triệu người đã được tiếp cận với nguồn nước uống an toàn hơn. Việt Nam cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được MDGs.

Tuy thế, 1,4 tỷ người hiện vẫn đang phải sống trong nghèo cùng cực. Cứ mỗi bốn giây lại có một đứa trẻ chết vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được và có hơn 900 triệu người, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên vẫn đang phải chịu đói triền miên. Thay đổi khí hậu đe dọa phá hủy cuộc sống của hàng triệu người nữa và tương phản với những thành tựu đã đạt được, tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới.

Tiếp tục giải quyết những thiếu hụt và đẩy mạnh những thành tựu của MDG vẫn cần sự quan tâm và chú ý đặc biệt sau năm 2015. Đồng thời việc xác định những chiến lược phát triển nào sẽ phải được thực hiện sau năm 2015 hiện cũng đang được ráo riết thực hiện.

Một quy trình cởi mở và toàn diện

Tổng Thư ký LHQ đã nhấn mạnh đến yêu cầu cần tiến hành những tham vấn, thảo luận rộng rãi, minh bạch và bao gồm tất cả mọi người để đảm bảo rằng khung phát triển mới được thông báo và lấy ý kiến của tất cả cư dân ở khắp mọi miền trên thế giới, cũng như thuộc mọi thành phần trong xã hội.

Chương trình nghị sự mới phải được xây dựng dựa trên kết quả của những quá trình quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Rio +20, và dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia đã đạt được MDGs. Chương trình này cũng phải phản ánh được những thách thức về phát triển mới, lấy việc chống nghèo đói và thúc đẩy phát triển bền vững làm cốt lõi.

Việc xây dựng khung chiến lược phát triển mới đã được bắt đầu thông qua một quy trình cởi mở và toàn diện. Một phần của quy trình này bao gồm những tham vấn trên quy mô rộng lớn với sự tham gia của các Chính phủ, xã hội dân sự, khối kinh tế tư nhân, các viện nghiên cứu, học viện tại các khu vực trên thế giới. Thêm nữa, cho tới đầu năm 2013, các tham vấn với quy mô quốc gia sẽ được thực hiện tại ít nhất 50 nước, bao gồm cả Việt Nam.

Tham vấn ở Việt Nam

Việt Nam được lựa chọn vì những thành tựu đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu MDG cũng như vị thế quốc gia có thu nhập trung bình như hiện nay.

Trong quá trình tham vấn, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ hỏi số đông người Việt Nam về thế giới họ mong muốn trong năm 2015 và những mục tiêu phát triển nào cần được đưa ra.

Đặc biệt, LHQ sẽ thu thập ý kiến của đại diện 8 nhóm bao gồm dân tộc thiểu số, người nghèo ở thành thịnông thôn, người khuyết tật, người sống chung với HIV, thanh niên, người cao tuổikhu vực kinh tế tư nhân.

Các cuộc tham vấn quốc gia do LHQ lãnh đạo diễn ra từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013 trên khắp cả nước. Những quan điểm và ý kiến thu thập được sẽ được tổng hợp và đưa vào báo cáo cuối kỳ của LHQ tại Việt Nam, và báo cáo này sẽ nêu lên những cơ hội và thách thức cho Việt Nam với khung phát triển sau 2015.

Báo cáo của Việt Nam sẽ được thảo luận trong một hội thảo quốc gia trước khi được chia sẻ với Nhóm tư vấn cao cấp của Tổng Thư ký LHQ vào tháng 3 năm 2013. Nhóm tư vấn cao cấp dự kiến sẽ nộp các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị lên Tổng Thư ký LHQ trong nửa đầu năm 2013 và những khuyến nghị này sẽ được trình bày trong báo cáo của Tổng Thư ký tới các quốc gia thành viên trong cuộc họp của Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 năm 2013.

Để có thêm thông tin, xin tham khảo: