Tuyển dụng

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và kết nối các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở hơn 170 nước, giúp họ đưa ra giải pháp của riêng mình cho các thách thức phát triển quốc gia và toàn cầu. Khi tăng cường năng lực nội địa họ dựa vào con người của UNDP và mạng lưới đối tác rất rộng của chúng tôi. Bạn có muốn làm việc cho chúng tôi không?

Thông tin tuyển dụng cán bộ làm việc tại văn phòng UNDP

 

Tuyển dụng cho dự án

Tư vấn quốc tế và Việt Nam. Hạn chót nộp hồ sơ: 15 tháng 9 năm 2014

Tuyển một chuyên gia kỹ thuật trong nước về lĩnh vực năng lượng và một chuyên gia trong nước về mô hình hóa để hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh thông qua đề xuất định lượng các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong các nhà máy nhiệt điện đốt than - Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” (CCIT). Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 24 tháng 9 năm 2014.

Tuyển: Điều phối viên Dự án, Kế toán kiêm công tác hành chính, Chuyên gia kỹ thuật. Hạn chót nộp hồ sơ: 5:00 chiều thứ 6 ngày 26/9/2014

Kế toán kiêm hành chính và trợ lý điều phối viên. Hạn chót nộp hồ sơ: 12 giờ 00, giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014.

Chuyên gia kỹ thuật trong nước. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 26 tháng 9 năm 2014

02 chuyên gia trong nước để thực hiện nghiên cứu  về quyền của người bị tạm giam trong thực tế. Hạn chót nhận là 17:00 (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 10 năm 2014. 

Tuyển 01 vị trí cho dự án" Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu" (CBICS). Hạn chót nộp hồ sơ: 12 giờ 00, giờ Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014.

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org
Mẫu Lý lịch LHQ (Form P11)
Mẫu Đăng ký chương trình thực tập tại UNDP