Tuyển dụng

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và kết nối các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở hơn 170 nước, giúp họ đưa ra giải pháp của riêng mình cho các thách thức phát triển quốc gia và toàn cầu. Khi tăng cường năng lực nội địa họ dựa vào con người của UNDP và mạng lưới đối tác rất rộng của chúng tôi. Bạn có muốn làm việc cho chúng tôi không?

Thông tin tuyển dụng cán bộ làm việc tại văn phòng UNDP

 

Tuyển dụng cho dự án

 

Tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước giúp Tổng cục Thống kê nghiên cứu thiết kế phần mềm thực hiện GSĐG VSDS trực tuyến, với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được tài trợ bởi Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Hạn chót nộp hồ sơ: 16h30, Ngày 20/10/2014

Tuyển 01 nhóm tư vấn gồm 02 tư vấn xây dựng tài liệu truyền thông, 01 chuyên gia thiết kế/chế bản, 01 cán bộ hỗ trợ hỗ trợ xây dựng các bài học/bằng chứng điển hình về kết quả/tác động ban đầu của Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 16:00 PM,  ngày 22  tháng 10 năm 2014

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng. Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2014, 16 p.m (Hanoi time)

Tuyển 01 nhóm gồm 03 tư vấn quốc gia hỗ trợ Tổng Cục Thống kê phân tích và xây dựng công cụ đo lường nghèo đa chiều sử dụng số liệu VHLSS 2012. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 16:00 PM, ngày 24 tháng 10 năm 2014 

Tuyển 01 nhóm tư vấn quốc gia (01 nhóm trưởng, 02 thành viên) hỗ trợ thử nghiệm công tác lập danh sách hộ nghèo đa chiều tại địa bàn. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 16:00 PM,  ngày 24 tháng 10 năm 2014

Tuyển 01 tư vấn quốc gia hỗ trợ xây dựng chuẩn Mức sống tối thiểu (chuẩn nghèo thu nhập) dựa vào số liệu Điều tra mức sống hỗ gia đình 2012. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 16:00 PM,  ngày 24 tháng 10 năm 2014

Tuyển dụng 01 tư vấn làm việc tại Dự án MDG. Hạn chót nộp hồ sơ: 16h30, 27/10/2014

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org
Mẫu Lý lịch LHQ (Form P11)
Mẫu Đăng ký chương trình thực tập tại UNDP