Tuyển dụng

UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của LHQ, tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và kết nối các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở hơn 170 nước, giúp họ đưa ra giải pháp của riêng mình cho các thách thức phát triển quốc gia và toàn cầu. Khi tăng cường năng lực nội địa họ dựa vào con người của UNDP và mạng lưới đối tác rất rộng của chúng tôi. Bạn có muốn làm việc cho chúng tôi không?

Thông tin tuyển dụng cán bộ làm việc tại văn phòng UNDP

 

Tuyển dụng cho dự án

Mời các ứng viên có đủ năng lực và quan tâm nộp hồ sơ cho vị trí chuyên gia trong nước tiến hành đánh giá thực trạng bảo đảm bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ trong tiếp cận với các dịch vụ công của ngành Tư pháp. Hạn chót nộp hồ sơ: 15 tháng 8 năm 2014, 4.00 pm, (Ha Noi time)

Tuyển 01 tư vấn nghiên cứu hướng dẫn cơ chế tổ chức, quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa ở huyện nghèo thuộc chương trình 30a (Dự án 01 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2012-2015) theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 16:00 PM,  ngày 12 tháng 8 năm 2014

Tuyển 01 chuyên gia tư vấn quốc tế và 01 chuyên gia tư vấn trong nước giúp Tổng cục Thống kê xây dựng xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền nghiệp vụ thống kê giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2015, với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được tài trợ bởi Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Hạn chót nộp hồ sơ: 16h30, 15/08/2014

Tuyển dụng nhân sự dự án: 01 Cán bộ dự án phụ trách quản trị các ứng dụng CNTT. Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2014, 16 p.m (Hanoi time)

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org
Mẫu Lý lịch LHQ (Form P11)
Mẫu Đăng ký chương trình thực tập tại UNDP