Dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” cần tuyển dụng 01 Phiên dịch/ Cán bộ Hỗ trợ Dự án.

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”. Được phê duyệt vào tháng 9/2012, dự án kéo dài 03 năm, gồm 04 hợp phần/ kết quả chính nhằm đạt được mục tiêu tăng cường sức bền và giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương của các công trình hạ tầng nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) và hỗ trợ khung chính sách cho phép khuyến khích phát triển hạ tầng vùng núi phía Bắc có sức bền với khí hậu.

Bộ NN&PTNT là cơ quan điều hành dự án và Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (APMB) là cơ quan thực hiện dự án. Ban Quản lý các dự án nông nghiệp đã thành lập Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) để quản lý các hợp phần dự án. (Xem Điều khoản tham chiếu để biết chi tiết bối cảnh dự án).

Xin mời tải Điều khoản tham chiếu tại đây
 
Ứng viên quan tâm cần nộp sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thư quan tâm, các bằng cấp chứng chỉ có liên quan tới địa chỉ dưới đây. Không trả lại hồ sơ nếu ứng viên không trúng tuyển.

Địa chỉ: Văn phòng dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
Tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Mã bưu điện: +84)
Email: pcrinmp@apmb.gov.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 9h sáng ngày 14 tháng 3  năm 2014

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org