Xoá đói giảm nghèo

  • Tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch và ngân sách phát triển kinh tế-xã hội và quản lý các nguồn lực công (SLGP)SLGP triển khai một loạt các sáng kiến liên quan tới công tác lập và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và quản lý nguồn lực công tại 4 tỉnh thí điểm. Những hoạt động này tuân thủ các khung chính sách quốc gia và các qui định pháp luật hiện hành.

  • Hỗ trợ đánh giá sâu tình trạng nghèo thành thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí MinhThực tế cho thấy VHLSS đã bỏ qua một phần quan trọng trong số các hộ gia đình có nhiều khả năng dễ bị tổn thương ở các thành phố (những người di cư không đăng ký), phần nào là do các kỹ thuật lấy mẫu không phù hợp với các khu vực thành thị. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực để xác định chính xác các hộ nghèo đó

  • Tăng cường năng lực cho công tác xây dựng và thực hiện chính sách dân tộcDựa trên ưu tiên của Chính phủ Việt Nam giải quyết “những cụm nghèo” còn lại trong toàn quốc và ưu tiên của UNDP thúc đẩy thực hiện các chính sách mang lại lợi ích cho người nghèo, dự án này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực Uỷ ban Dân tộc thiểu số (UBDT) và 3 Ban Dân tộc cấp tỉnh (BDT).

Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

  • Hỗ trợ cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 2008- 2011Cải cách hành chính (CCHC) là công tác trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hướng tới sự phát triển lấy con người làm trung tâm. Các nỗ lực cải cách đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo, và đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường quốc tế và khu vực.

  • Tăng cường năng lực địa phương trong công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (SCSM)Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hàng năm và 5 năm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển cấp quốc gia và địa phương ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá khứ, việc thực hiện các KH phát triển KT-XH thường không đi cùng với công tác theo dõi và đánh giá (TD&ĐG) cần thiết và được coi là một nguyên nhân làm cho nó không đạt kết quả và hiệu quả mong muốn.

  • Tăng cường năng lực cho Hội Luật gia Việt NamHội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau.

Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org