Xóa bỏ các rào cản để xây dựng và thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn và công nhận tiết kiệm năng lượng (BRESL)

Giới thiệu chung

Tăng trưởng kinh tế nhanh ở Việt Nam trong một giai đoạn bền vững đã chứng kiến cầu về năng lượng bắt đầu vượt cung. Nếu không được kiểm tra theo dõi thì tình trạng này có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế và đe dọa những thành tựu liên tục đạt được để hướng tới giảm nghèo mà tăng trưởng kinh tế đã mang lại cho Việt Nam.

Xã hội Việt Nam ngày càng giàu có và tốc độ công nghiệp hóa nhanh làm tăng vọt nhu cầu về các sản phẩm và thiết bị sử dụng nhiều điện năng, từ những chiếc tủ lạnh và máy giặt gia dụng đến những chiếc máy sao chụp tài liệu và các thiết bị thắp sáng trong các tòa nhà văn phòng. Ví dụ từ năm 2002 đến năm 2009, số lượng tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ gia dụng đã tăng lên theo tỷ lệ là 180% và 24%. Số lượng các thiết bị ở Việt Nam, đi kèm theo đó là việc sử dụng năng lượng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu thị trường mà vẫn giảm được áp lực lên ngành sản xuất điện thì điều quan trọng là phải thay thế được các sản phẩm tiêu tốn nhiều điện năng bằng các sản phẩm tiết kiệm điện năng.

Xóa bỏ các rào cản kỹ thuật và đặt ra các chuẩn mực về năng lượng cho các thiết bị này sẽ không những giúp tăng kim ngạch buôn bán thiết bị điện trong khu vực mà còn xây dựng được một thị trường khu vực cho các sản phẩm hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Có thể đạt được hai mục tiêu này bằng cách thông qua các tiêu chuẩn thích hợp và được công nhận là hiệu quả về năng lượng và dán nhãn cho tất cả các sản phẩm trong khu vực.

BRESL sẽ giải quyết các rào cản này đối với Chính phủ và các nhà sản xuất sản phẩm ở Việt Nam thông qua kết hợp tập huấn và xây dựng năng lực, đánh giá và chuyển giao các bài học kinh nghiệm, vừa học vừa làm, chia sẻ công việc giữa các nước để giảm bớt những nỗ lực mà mỗi nước phải làm và hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài Việt Nam, các nước tham gia vào hợp phần BRESL trong khu vực là: Băng-la-đét, Trung Quốc, In-đô-nê-si-a, Pa-kít-s-tăng và Thái Lan.

Để biết thêm thông tin, mời xem http://tietkiemnangluong.com.vn  (Hợp phần BRESL Việt Nam) và http://www.bresl.com/ (Hợp phần BRESL khu vực)

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Xây dựng cơ sở pháp lý cho các tiêu chuẩn và công nhận tiết kiệm năng lượng hỗ trợ xây dựng các quy định cho các sản phẩm mục tiêu.
  • Xây dựng năng lực cho thể chế và cá nhân để đảm bảo các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và công nhận được thực hiện đến cấp cơ sở bao gồm thành lập các nhóm công tác trong khu vực cho mỗi nhóm sản phẩm mục tiêu.
  • Hỗ trợ về thông tin và kỹ thuật cho các nhà sản xuất sản phẩm trong nước để giúp họ tạo ra được các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và nắm bắt được cơ hội kiếm lời từ các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
  • Có các hoạt động hợp tác trong khu vực để hướng tới đạt được sự hài hòa trong khu vực về các tiêu chuẩn và nhãn hàng tiết kiệm năng lượng.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00070774 Vốn từ GEF: USD 650.000, Vốn đối ứng ước tính bằng hiện vật: USD 3.085.000 Bộ Công Thương (MOIT) Vụ Khoa học Công nghệ/Văn phòng Bảo tồn Năng lượng, MOIT

Giải ngân trong các năm trước

Năm  
Giải ngân (USD)
2009 45.220
2010 121.290
2011 131.790
2012 126.714
2013 100.952