Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam

Giới thiệu chung

Chính phủ Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều bất cập trong công tác xử lý tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật POP, bao gồm những trở ngại do thiếu vốn, chưa tiếp cận được các công nghệ phù hợp và thiếu sự phối kết hợp giữa các bộ ngành và cơ quan.  Trong khi một phần hóa chất tồn dư được cất giữ trong các nhà kho hoặc tòa nhà thì một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật POP đang được chôn lấp trong các cộng đồng dân cư do thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp. Ước tính đã phát hiện 1.140 tấn thuốc bảo vệ thực vật POP được chôn lấp tại năm điểm và chắc chắn còn nhiều điểm như vậy trên toàn quốc. Lượng tồn dư được chôn lấp là mối lo ngại lớn hơn rất nhiều so với lượng tồn dư trên mặt đất do khối lượng lớn đồng thời công tác quản lý điều kiện lưu giữ còn lỏng lẻo, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người.

Dự án này sẽ hỗ trợ tiêu hủy mọi lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật POP đã được phát hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, dự án cũng thừa nhận việc tiêu hủy các dư lượng đã biết chưa phải là giải pháp triệt để vì hai lý do. Thứ nhất, rõ ràng vẫn còn một lượng tồn dư lớn còn tiềm ẩn và chưa được biết đến, nghĩa là quá trình tiêu hủy một lần sẽ là không đủ để giải quyết lượng tồn dư vẫn còn tồn đọng khi chúng được phát hiện. Thứ hai, tình trạng nhập khẩu trái phép thuốc bảo vệ thực vật có thể có chứa một lượng đáng kể POP vẫn tồn tại dai dẳng. Do đó, quan trọng không kém công tác tiêu hủy lượng tồn dư đã được biết đến là sự cần thiết phải xây dựng năng lực để tiêu hủy lượng tồn dư sẽ được phát hiện trong tương lai đồng thời chấm dứt tình trạng nhập khẩu trái phép thuốc bảo vệ thực vật vẫn đang tiếp diễn. Cần xây dựng năng lực để xóa bỏ tình trạng nhập khẩu đang tiếp diễn cả về cầu để hạn chế và tiến tới xóa bỏ nhu cầu đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa POP và cả về cung để loại bỏ nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật. Công tác quản lý nguồn cung sẽ đòi hỏi phải có sự hợp tác song phương với các nước láng giềng, bao gồm Trung Quốc, CHDCND Lào và Cam-pu-chia.

Trên cơ sở đạt được những kết quả trên, Dự án sẽ giúp Chính phủ xóa bỏ các rào cản để từ đó chấm dứt tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật POP và ngăn chặn tình trạng nhập khẩu và sử dụng thuốc trừ sâu POP trong hiện tại và tương lai một cách hiệu quả. Điều này cũng góp phần to lớn vào việc thực hiện Công ước Stockholm và Công ước Basel mà Chính phủ đã phê chuẩn vào năm 2002 và năm 1995.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Nâng cao năng lực để hỗ trợ xóa bỏ tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật POP
  • Tiêu hủy toàn bộ lượng thuốc tồn dư được xác định và giảm thiểu tác động đến sức khỏe con người
  • Tăng cường công tác quản lý hóa chất để ngăn chặn tình trạng nhập khẩu và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật POP

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
60927

(GEF): 4.300.800 USD

Vốn đối ứng của Chính phủ: 6.390.109 USD

Bộ Tài Nguyên và Môi trường (MONRE) Tổng cục Môi trường Việt Nam, MONRE

Giải ngân trong các năm trước

Năm    Giải ngân (USD)
2009 0
2010 82.427,60
2011 401.169
2012 454.863
2013 892.983