Nâng cao vị trí của Phụ nữ

  • Tăng cường vị thế cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếDự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ

Việt Nam đã đạt được những sự thay đổi lớn lao về kinh tế - xã hội trong hai thập kỷ qua. Giờ đây ở vị thế là một nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng với những sự thay đổi đáng kể về pháp quy và cơ cấu tạo nền móng để xây dựng một xã hội công bằng hơn. Tuy đã có những dấu hiệu tiến bộ đầy ấn tượng như giảm tỷ lệ nghèo và hoàn thành nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) - trong đó có MDG 3 về bình đẳng giới, song phụ nữ Việt Nam ngày nay vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử và thiếu các cơ hội kinh tế. Để giải quyết những thách thức này, UNDP đã coi bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những lĩnh vực hoạt động chính nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ cho quá trình phát triển mang tính công bằng, hòa đồng hơn và gắn với các quyền con người tại Việt Nam.

XEM THÊM
Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org