Tăng cường vị thế cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Giới thiệu chung

Dự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam và chuẩn bị cho những phụ nữ tài năng xuất chúng trong khu vực công của Việt Nam đảm nhận vai trò lãnh đạo trong mọi lĩnh vực. Quỹ Ủy thác Hải ngoại Cambridge Overseas Trust đã nhất trí cấp hơn một triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho sáng kiến này được áp dụng cho các suất học bổng của Trường Đại học Cambridge. Các suất học bổng sau đại học sẽ được trao cho các phụ nữ trong mọi lĩnh vực bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, quản lý hành chính công, quản trị và nhân văn, kinh tế và thương mại quốc tế  cũng như chính trị quốc tế. Ngoài đào tạo sau đại học, dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho các dự án phối hợp nghiên cứu có sự tham gia của các nhà nghiên cứu của Cambridge và các nhóm nghiên cứu người Việtdo cách nhà nghiên cứu nữ làm trưởng nhóm (dù nam giới cũng có thể tham gia vào các nhóm nghiên cứu). Dự án cũng sẽ tài trợ cho các hội nghị thường niên để công bố các kết quả nghiên cứu và các chương trình đào tạo ngắn hạn đặc biệtdành cho phụ nữ trong khu vực công. Dự án cũng sẽ hỗ trợ thành lập Hội Cựu học sinh để cất nhắc các cán bộ lãnh đạo nữ trong khu vực công liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tạo các mạng lưới hỗ trợ, vận động cho các chính sách có lợi cho sự thăng tiến nghề nghiệp của phụ nữ trong chính phủ và cung cấp thông tin cho những phụ nữ chuyên nghiệp trong khu vực công về các vấn đề có liên quan.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Có một loạt nghiên cứu chính sách về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khu vực công ở Việt Nam.
  • Hỗ trợ các mạng lưới dành cho các nhà lãnh đạo nữ trong khu vực công
  • Cấp học bổng & và tổ chức tập huấn và xây dựng năng lực cho phụ nữ trong khu vực công.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
62479 Tổng ngân sách là USD 5.050.000 (bao gồm USD 1.168.079 do Quỹ Ủy thác Hải ngoại Cambridge đóng góp và USD50.000 bằng hiện vật và dịch vụ do Chính phủ Việt Nam đóng góp) Bộ Ngoại giao Vụ Hợp tác Kinh tế và Hợp tác Đa phương

Giải ngân trong các năm trước

Năm    Giải ngân (USD)
2008 8,650
2009 480,765
2010 760,311
2011 796,665