Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế.

Mục tiêu của chúng tôi

Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi. Việc xác định rõ vai trò của UNDP là cơ quan tư vấn chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình, và trong bối cảnh đó các dự án tăng cường năng lực quy mô lớn như thường thấy từ trước đến nay giờ đây không còn có mức độ phù hợp và tính khả thi về tài chính như trước kia nữa.Xem thêm

image
Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

UNDP Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng với Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công thông qua việc triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ điện tử tại các điểm dịch vụ một cửa ở địa phương và tiến hành các biện pháp đổi mới nguồn nhân lực để cải thiện phong cách lãnh đạo, phẩm chất và tư cách đạo đức của cán bộ, công chức. Ảnh: Cuộc phỏng vấn trực tiếp tại tỉnh Đắk Lắk bằng tiếng dân tộc Ê Đê với sự hỗ trợ của thông dịch viên.

Chuyện về công việc của chúng tôi

Dự án

Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Giang

Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao định hướng phục vụ trong nền hành chính, cũng như nâng cao tính minh bạch và giải trình của cơ chế phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, dự án sẽ hỗ trợ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nâng cao bình đẳng giới trong hệ thống quản trị công cũng như trong việc tiếp cận các dịch vụ công. more

Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của thành phố Đà Nẵng. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới. more

Xem tất cả các dự án
Video
Hiểu biết về quyền của mình: Bồi thường thu hồi đất và tiếp cận với thông tin ở Việt Nam
Ấn phẩm
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI 2015): Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

Báo cáo PAPI 2015 được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô mẫu khảo sát năm 2015 đạt 13.955 người dân, được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Như vậy, tính từ khi triển khai thí điểm năm 2009 tới nay, đã có gần 75.000 lượt người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp với PAPI để chia sẻ trải nghiệm và đánh giá của mình về hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh/thành phố đến cấp xã/phường.

Xem thêm các ấn phẩm