Chuyện về công việc của chúng tôi

image

Dự thảo luật phản ánh nhu cầu của người dân thường ở Việt Nam

Trần Thị Hy là chủ tịch hội khuyến học thị trấn Cho Lau ở tỉnh Bình Thuận Việt Nam. Gần đây, bà tham dự một buổi tham vấn công khai về một biện pháp tăng học phí đã đề xuất. Bà cho biết: "Tôi được phát một phiếu điều tra để điền vào và được mời phát biểu. Tôi tin rằng là Hội đồng Nhân dân tiến Xem thêm

image

Tìm hiểu tiếng nói của 13.000 người dân: Một cuộc điều tra chưa từng có ở Việt Nam tìm hiểu ý kiến người dân về trải nghiệm của họ với hệ thống quản trị và hành chính công

Trong bối cảnh tham nhũng đã trở thành một vấn đề có tính hệ thống ở Việt Nam, một cuộc điều tra chưa từng có đã được tiến hành nhằm tìm hiểu những trải nghiệm của người dân trên khắp đất nước về lĩnh vực quản trị và hành chính công tại địa phương nơi họ sinh sống. Điều tra Chỉ số Hiệu quả Quản trị Xem thêm

image

Hiểu biết về quyền của mình: Bồi thường thu hồi đất và tiếp cận với thông tin ở Việt Nam

Anh Hoàng Văn Khoa và chị Ừng Dược Làn sống tại Phan Lâm, một xã miền núi của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 2008, gần 7 hec-ta đất canh tác của gia đình anh chị nằm trọn trong lòng hồ  dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết. Anh chị sẽ bị mất nguồn thu nhập từ việc trồng cây hạt điều trên diện Xem thêm

  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
Ấn phẩm
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của ‘khách hàng’ đối với các ‘sản phẩm’ của toàn bộ quá trình ‘sản xuất’ của bộ máy nhà nước, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý của mình.

Xem các ấn phẩm khác