Chuyện về công việc của chúng tôi

image

Trợ giúp pháp lý tại cộng đồng: người lao động được tiếp cận và hiểu về quyền lao động theo một cách sáng tạo

Chị Nguyễn Thị Vui cho biết: "Tôi từng không biết gì về luật lao động. Trên hợp đồng lao động của tôi hầu hết các điều khoản được viết là "theo quy định và pháp luật hiện hành" mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tôi đã rất bối rối và lo lắng vì không hiểu những quy định hay phXem thêm

image

Dự thảo luật phản ánh nhu cầu của người dân thường ở Việt Nam

Trần Thị Hy là chủ tịch hội khuyến học thị trấn Cho Lau ở tỉnh Bình Thuận Việt Nam. Gần đây, bà tham dự một buổi tham vấn công khai về một biện pháp tăng học phí đã đề xuất. Bà cho biết: "Tôi được phát một phiếu điều tra để điền vào và được mời phát biểu. Tôi tin rằng là Hội đồng Nhân dân tiến Xem thêm

image

Tìm hiểu tiếng nói của 13.000 người dân: Một cuộc điều tra chưa từng có ở Việt Nam tìm hiểu ý kiến người dân về trải nghiệm của họ với hệ thống quản trị và hành chính công

Trong bối cảnh tham nhũng đã trở thành một vấn đề có tính hệ thống ở Việt Nam, một cuộc điều tra chưa từng có đã được tiến hành nhằm tìm hiểu những trải nghiệm của người dân trên khắp đất nước về lĩnh vực quản trị và hành chính công tại địa phương nơi họ sinh sống. Điều tra Chỉ số Hiệu quả Quản trị Xem thêm

Ấn phẩm
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của ‘khách hàng’ đối với các ‘sản phẩm’ của toàn bộ quá trình ‘sản xuất’ của bộ máy nhà nước, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý của mình.

Xem các ấn phẩm khác