Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

Việt Nam, một đất nước hay bị thiên tai và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Các yếu tố như dân số đang gia tăng, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh hơn và tốc độ phát triển kinh tế cao đang gây ra áp lực to lớn đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong khi hiệu suất sử dụng năng lượng của các mô hình tăng trưởng kinh tế và công nghệ hiện nay còn thấp, dẫn đến tình trạng phát thải khí nhà kính ngày càng tăng. Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng to lớn này đã cùng nhau đe dọa hủy hoại quá trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi

UNDP đã nhanh chóng giúp Việt Nam xác định và đối phó với những thách thức đó một cách năng động và bền vững. Kế hoạch chung của Một LHQ giai đoạn 2012-2016, là khuôn khổ cho mọi hoạt động của UNDP, đề ra các chỉ tiêu hỗ trợ Chính phủ trong việc thực hiện các hiệp định đa phương về môi trường nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Xem thêm

image
Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

Các hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật của UNDP cho các cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào năm chủ đề chính: biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, hiệu suất sử dụng năng lượng, REDD+, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý môi trường cũng như giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ảnh: "Tình Mẹ", giải nhất cuộc thi ảnh và thiết kế logo về Đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tác giả: Lê Minh Ngọc.

Chuyện về công việc của chúng tôi

Dự án

Chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của LHQ về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển)

Mục đích của Chương trình UN-REDD là hỗ trợ các nước đang phát triển trả lời những câu hỏi như vậy và giúp các quốc gia này chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào cơ chế REDD trong tương lai. Thông qua hoạt động của các chương trình quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh, Chương trình UN-REDD hỗ trợ nâng cao năng lực của các chính phủ để chuẩn bị và thực hiện các chiến lược REDD quốc gia với sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan, bao gồm người dân địa phương và những cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng khác. Xem thêm

Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng bị ô nhiễm dioxin cao ở Việt Nam

Dự án này sẽ giúp Chính phủ Vietnam loại bỏ các rào cản để cô lập/xử lý một cách có hiệu quả các nguyên vật liệu bị ô nhiễm dioxin cao ở ba khu vực nóng chủ đạo (Đà Nằng, Biên Hoà, và Phú cát) và giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật, thể chế, tài chính và các nguyên nhân gỗc rễ về khía cạnh xã hội để tạo cơ hôi cho Việt Nam xử lý thêm các khu vực liên quan. Dự án này cũng sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiên Kế hoạch Thực hiện Quốc gia cho Công ước Stockhom về Các Chất hữu cơ Khó phân huỷ mà Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn năm 2002. Xem thêm

Xóa bỏ các rào cản để xây dựng và thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn và công nhận tiết kiệm năng lượng (BRESL)

Xã hội Việt Nam ngày càng giàu có và tốc độ công nghiệp hóa nhanh làm tăng vọt nhu cầu về các sản phẩm và thiết bị sử dụng nhiều điện năng, từ những chiếc tủ lạnh và máy giặt gia dụng đến những chiếc máy sao chụp tài liệu và các thiết bị thắp sáng trong các tòa nhà văn phòng. Xem thêm

Xem tất cả các dự án
Video
Act Now Save Later
Ấn phẩm
Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam: Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc và Phát triển bền vững (RIO+20)

Sau 20 năm thực hiện, đặc biệt là sau gần 10 năm triển khai Định hướng chiến lược phát triển bền vững, Việt Nam đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

Xem thêm