Giới thiệu chung

Hoạt động của chúng tôi

Công việc hiện nay của UNDP tại Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch chung của một LHQ giai đoạn 2012-2016 là xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Những lợi thế so sánh của chúng tôi với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống LHQ tạo ra cho chúng tôi vị trí đặc biệt có một không hai giúp Việt Nam giải quyết những thách thức mới nảy sinh để có thể tiếp tục hành trình trên con đường phát triển bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi

Các chương trình/dự án của UNDP nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển công bằng, hòa đồng và gắn với các quyền con người tại Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu trợ giúp của Chính phủ để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các chỉ tiêu tăng trưởng của quốc gia. UNDP còn là đối tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hòa đồng dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau trong quá trình phấn đấu cân đối hơn giữa phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển bền vững.Xem thêm

Xây dựng và chia sẻ giải pháp

UNDP là một tổ chức phát triển dựa trên tri thức và hướng đến giải pháp, hỗ trợ các nước đạt được mục tiêu phát triển của mình cũng như các mục tiêu quốc tế đã thống nhất, bao gồm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG).more

Chuyện về công việc của chúng tôi

villagers

Sáng kiến toàn cầu mang lại hi vọng cho cư dân vùng đồi núi ở Việt Nam

Giống như phần lớn đồng bào dân tộc K’Ho đang sinh sống ở làng Preteng, Tây Nguyên Việt Nam, K’Sau là người con của núi rừng. Người đàn ông 30 tuổi này và gia đình của anh sống phụ thuộc hoàn toàn vào những cánh rừng, đặc biệt là nhu cầu về nhiên liệu, nước và thực phẩm.Xem thêm 

legal consultation

Hiểu biết về quyền của mình: Bồi thường thu hồi đất và tiếp cận với thông tin ở Việt Nam

Anh Hoàng Văn Khoa và chị Ừng Dược Làn sống tại Phan Lâm, một xã miền núi của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 2008, gần 7 hec-ta đất canh tác của gia đình anh chị nằm trọn trong lòng hồ dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết.Xem thêm 

Xem thêm

Dự án

  • Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

    Theo Khung Kế hoạch Chung (2012-2016), UNDP, với sự góp vốn của Ai Len, sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) thông qua dự án “Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và CTMTQG-GNBV (2012-2015)”. Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQG-GNBV, đảm bảo việc tuân thủ Tuyên bố Chung Hà Nội về hiệu quả hỗ trợ thông qua cơ chế cùng lập chương trình hỗ trợ kỹ thuật giữa các đối tác có quan tâm.Xem thêm 

  • Tăng cường vị thế cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

    Dự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam và chuẩn bị cho những phụ nữ tài năng xuất chúng trong khu vực công của Việt Nam đảm nhận vai trò lãnh đạo trong mọi lĩnh vực.Xem thêm 

  • Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng bị ô nhiễm dioxin cao ở Việt Nam

    Dự án này sẽ giúp Chính phủ Vietnam loại bỏ các rào cản để cô lập/xử lý một cách có hiệu quả các nguyên vật liệu bị ô nhiễm dioxin cao ở ba khu vực nóng chủ đạo (Đà Nằng, Biên Hoà, và Phú cát) và giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật, thể chế, tài chính và các nguyên nhân gỗc rễ về khía cạnh xã hội để tạo cơ hôi cho Việt Nam xử lý thêm các khu vực liên quan. Dự án này cũng sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiên Kế hoạch Thực hiện Quốc gia cho Công ước Stockhom về Các Chất hữu cơ Khó phân huỷ mà Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn năm 2002.Xem thêm 

Xem tất cả các dự án