Chuyện về công việc của chúng tôi

image

Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

Hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam Từ giữa những năm 90, UNDP đã hỗ trợ Chính phủ giải quyết vấn nạn đói nghèo vốn ăn sâu bám rễ trong các vùng dân tộc thiểu số, trợ giúp từ giai đoạn đầu cho Chương trình Xóa đói giảm nghèo (HERP), Chương trình Phát triển kinXem thêm

image

Lắng nghe quan điểm và nhu cầu của người nghèo và những người yếu thế

Tỉnh Yên Bái - Sung Thị My năm nay 18 tuổi. Em sống ở buôn miền núi Dau Cau, thuộc huyện Tram Tau ở tỉnh phía bắc Yên Bái. My đã lập gia đình và có một con gái 18 tháng tuổi. Em chỉ nói được tiếng mẹ đẻ, đó là tiếng Mông mà không nói được một chút tiếng Kinh nào. My chưa bao giờ đi học và không biếtXem thêm

  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
Ấn phẩm
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng.

Xem thêm các ấn phẩm khác