Nâng cao vị thế của Phụ nữ

Việt Nam đã đạt được những sự thay đổi lớn lao về kinh tế - xã hội trong hai thập kỷ qua. Giờ đây ở vị thế là một nước có mức thu nhập trung bình, Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng với những sự thay đổi đáng kể về pháp quy và cơ cấu tạo nền móng để xây dựng một xã hội công bằng hơn. Tuy đã có những dấu hiệu tiến bộ đầy ấn tượng như giảm tỷ lệ nghèo và hoàn thành nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) - trong đó có MDG 3 về bình đẳng giới, song phụ nữ Việt Nam ngày nay vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử và thiếu các cơ hội kinh tế

Mục tiêu của chúng tôi

Để giải quyết những thách thức này, UNDP đã coi bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những lĩnh vực hoạt động chính nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ cho quá trình phát triển mang tính công bằng, hòa đồng hơn và gắn với các quyền con người tại Việt Nam.Xem thêm

Nâng cao vị thế của Phụ nữ

UNDP hiện đang hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để phụ nữ và trẻ em gái có thể tham gia đóng góp và hưởng lợi từ quá trình phát triển và tiến bộ về kinh tế. Ảnh: @ UNFPAmore

Chuyện về công việc của chúng tôi

Chương trình lãnh đạo nữ Cambridge-Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong khu vực nhà nước

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy cả thế giới thu nhỏ tại một trường đại học, được lắng nghe mọi người đến từ các quốc gia, nền văn hóa và tôn giáo khác nhau cùng chia sẻ các cách thức sáng tạo để thiết kế và thực hiện thành công các dự ánXem thêm 

Đảm bảo phụ nữ và trẻ em tiếp cận được nguồn nước an toàn trong lũ

Do ảnh hưởng của trận lụt nặng nề và kéo dài tại Đồng bằng Sông Cửu Long trong tháng 10 và 11 năm 2011, ngôi nhà của chị Ngọc, 29 tuổi đã bị ngập hoàn toàn và chị phải cất chòi trên lộ để ở nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là không có nước hợp vệ sinh để sử dụng.Xem thêm 

Xem thêm

Dự án

  • Tăng cường vị thế cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

    Dự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam và chuẩn bị cho những phụ nữ tài năng xuất chúng trong khu vực công của Việt Nam đảm nhận vai trò lãnh đạo trong mọi lĩnh vực. Xem thêm 

Xem tất cả các dự án