Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu

10-02-2009

Ngày 10 tháng 2 năm 2009 - Trong một vài tháng qua, báo chí liên tục đưa tin về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và khả năng tác động đến Việt Nam. Một nghiên cứu chính sách của UNDP đã xem xét các khả năng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu đối với nền kinh tế Việt Nam và những nguy cơ tác động đến mức độ việc làm, vốn là nguy cơ đe dọa những thành tựu xóa đói, giảm nghèo đạt được trong vòng hai thập kỷ qua.
Gần đây báo chí đưa tin lượng khách du lịch giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp hoãn các dự án đầu tư, hoặc đóng cửa, nhìn chung các hoạt động kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đều giảm sút. Một tác động trước mắt  của cuộc khủng hoảng ở Việt Nam là mức độ việc làm và khả năng tạo ra việc làm, vì các doanh nghiệp phải giảm kế hoạch sản xuất cho phù hợp với mức cầu đang giảm dần trên thế giới và trong nước, nhiều doanh nghiệp hoãn kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất hoặc thậm chí phải đóng cửa.

Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ tình hình kinh tế chậm lại tác động như thế nào đến mức độ việc làm và khả năng tạo việc làm, đồng thời đưa ra những phương án về mặt chính sách nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế và người dân Việt Nam.

Xem tài liệu chi tiết (Bằng Tiếng Anh) ở đây