Phá vỡ rào cản vô hình

08-03-2010

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, 33 tuổi đến từ Hà Nội, là một trong những phụ nữ đầu tiên được hưởng lợi từ một dự án mới của UNDP nhằm trao quyền cho phụ nữ tài năng làm việc trong khu vực công. Chị Hằng đã làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được 9 năm và hiện giờ đang theo học Thạc sĩ về nghiên cứu phát triển tại trường Đại học Cambridge trong khuôn khổ học bổng do UNDP và Quỹ Ủy thác Hải ngoại Cambridge cung cấp. Chị hy vọng sẽ hoàn thành khóa học vào tháng 6, rồi trở về Ngân hàng Nhà nước và sẵn sàng đảm nhiệm một vị trí lãnh đạo.
Việt Nam đã đạt kết quả khá tốt - đặc biệt so với các nước khác trong khu vực - về việc trao quyền cho phụ nữ. Hiện có rất nhiều văn bản luật pháp và chính sách tạo thuận lợi cho việc thực hiện bình đẳng giới và Việt Nam có nhiều đại biểu nữ trong Quốc hội hơn so với Vương quốc Anh và Canađa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tư tưởng, quan niệm cổ hủ và số phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo vẫn còn rất ít. Tại Việt Nam, phụ nữ tiếp tục bị cản trở bởi bức tường vô hình ở cả khu vực tư nhân lẫn khu vực công.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Văn phòng UNDP tại Việt Nam đã khởi động dự án hỗ trợ phụ nữ tài năng làm việc trong khu vực công - giúp họ phá vỡ bức tường vô hình cản trở bước tiến của họ. Dự án nhằm tạo điều kiện để những phụ nữ này đối phó với các thách thức phát triển mới của Việt Nam và chuẩn bị cho họ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong tương lai. Khoảng một nửa số lao động nữ hiện đang làm việc trong khu vực công, nên việc hỗ trợ những cán bộ lãnh đạo nữ tương lai này có tác dụng sâu rộng và tích cực. Các cán bộ hoạch định chính sách là phụ nữ cũng có thể góp phần đảm bảo đưa vào luật pháp và chính sách nhiều quan điểm phong phú cũng như đảm bảo phân bổ các nguồn lực công để giải quyết được nhiều vấn đề mà công chúng quan tâm. Họ còn là những tấm gương điển hình quan trọng có vai trò cổ vũ và bồi dưỡng những người khác.

Hiện đang xây dựng và thử nghiệm các khuyến nghị chính sách và chiến lược nhằm tăng số lượng phụ nữ nắm giữ các vị trí cấp cao trong khu vực công. Ví dụ, phụ nữ được cung cấp thêm cơ hội đào tạo, bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu và kết nối nhằm giúp họ tăng cường kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chính sách để có thể phát triển sự nghiệp của mình.

Một trong những kết quả đầu tiên của dự án là đã cung cấp một loạt học bổng trên cơ sở phối hợp với Quỹ Ủy thác Hải ngoại Cambridge. Những học bổng này tạo cơ hội cho những phụ nữ tài năng như chị Hằng được học bằng Thạc sĩ trong thời gian một năm tại trường Đại học Cambridge. Năm 2009, hai phụ nữ đã được lựa chọn để theo học chương trình này và sẽ có thêm sáu phụ nữ nữa được cử đi học trong thời gian từ nay đến 2012 - thông qua khoản đóng góp trị giá hơn một triệu USD từ Quỹ Ủy thác Hải ngoại Cambridge.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng nói: “Nhờ có học bổng này mà tôi có cơ hội tuyệt vời được học tập tại trường Đại học Cambridge huyền thoại. Trong thời gian ở đây, tôi có thể truy cập vào mạng lưới toàn cầu và tiếp cận những kiến thức chất lượng cao giúp tôi phát triển sự nghiệp và đảm nhiệm một vị trí lãnh đạo khi trở về”.

Trong khuôn khổ của dự án này, phụ nữ còn được bồi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo cụ thể. Vào tháng 3, năm phụ nữ, tất cả đều là cán bộ lãnh đạo trong khu vực công, sẽ tham dự một hội thảo về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo diễn ra tại Vương quốc Anh và một trong những diễn giả chính của Hội thảo là Bà Helen Clark, Tổng Giám đốc UNDP.

Một nội dung trọng tâm nữa của dự án là cung cấp kết quả nghiên cứu để hỗ trợ cho việc thảo luận và hoạch định chính sách quốc gia. Các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính về số lượng và lai lịch của các cán bộ lãnh đạo nữ cũng như những trở ngại mà họ gặp phải sắp được công bố và sẽ được các nhà hoạch định chính sách cấp cao thảo luận trong năm nay. Những kết quả nghiên cứu này sẽ được đưa vào Kế hoạch Hành động vì sự Tiến bộ của Phụ nữ cũng như Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội - cả hai văn kiện này hiện đang được xây dựng.

-------

Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hằng (thứ hai bên trái), cùng với (từ trái sang phải) Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam, Phạm Hoài Anh, một học viên khác tại trường Đại học Cambridge, và Nguyễn Nguyệt Nga, Phó Giám đốc dự án Quốc gia và Vụ trưởng của một vụ thuộc Bộ Ngoại giao.