Tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ

07-12-2010

Nha Trang – Tại một hội nghị về bình đẳng giới được tổ chức gần đây, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường số lượng phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và ra quyết định của khu vực Nhà nước.
“Điều này rất quan trọng không chỉ bởi vì đó là điều đúng đắn nên làm, mà còn bởi vì chúng ta cần phải huy động tiềm năng của phụ nữ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội” – Bộ trưởng phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, đã hoan nghênh ý chí chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc quyết tâm đem lại sự thay đổi trong lĩnh vực này. Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào việc thực hiện các luật và chính sách hiện có về bình đẳng giới, đặc biệt là ở cấp địa phương, bởi đây thường là một thách thức lớn hơn đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội nghị này được tổ chức bởi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ và Bộ Ngoại giao với sự hỗ trợ của UNDP. Hội nghị đã cung cấp thông tin cập nhật cho các lãnh đạo phụ nữ cấp tỉnh và cấp cơ sở về Chiến lược Quốc gia mới về Bình đẳng Giới cho giai đoạn 2011 - 2020, dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 12 năm nay. Chiến lược này giờ đây đã có đưa ra những chỉ tiêu về số lượng phụ nữ tham gia trong công tác ra quyết định ở tất cả các cấp.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, đã trình bày kết quả một nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nhắc nhở các đại biểu tham dự hội nghị rằng việc quy định tuổi nghỉ hưu của phụ nữ ít hơn so với nam giới có tác động tiêu cực đối với các cơ hội học tập và thăng tiến của phụ nữ và là một sự cản trở lớn đối với phụ nữ trong việc phát huy tiềm năng lãnh đạo của mình. Phát biểu tại hội nghị còn có bà Suzette Mitchell, Trưởng Đại diện Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) tại Việt Nam, cùng với đại sứ các nước Ai-len, Ca-na-đa và Phần Lan.

Hội nghị đã kết thúc với một số khuyến nghị mạnh mẽ được đưa ra. Các khuyến nghị này bao gồm yêu cầu đảm bảo quy định trách nhiệm rõ ràng hơn và các biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn trong trường hợp không đạt được các chỉ tiêu về sự lãnh đạo của phụ nữ, cũng như yêu cầu ưu tiên giải quyết vấn đề quy định tuổi về hưu của phụ nữ. Tầm quan trọng của việc đảm bảo quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động đang diễn ra hiện nay giải quyết được các vấn đề về chế độ thai sản và các vấn đề khác chưa phù hợp với Luật Bình đẳng Giới cũng đã được nêu lên. Cuối cùng, một khuyến nghị rõ ràng cũng đã được đưa ra về việc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện một chiến dịch truyền thông, vận động dài hạn nhằm giải quyết những quan niệm sai lầm về giới của các nhà lãnh đạo là nam giới và phụ nữ.

Xem thêm:

Bài phát biểu của bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam
 
Bài trình bày của Đại sứ Phần Lan về kinh nghiệm của Phần Lan

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về tuổi nghỉ hưu