Tham nhũng: mối đe dọa đối với sự phát triển

09-12-2010

Hà Nội – Hôm nay toàn thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng, một dịp kỷ niệm hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về các tác hại của nạn tham nhũng và các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng. Chiến dịch toàn cầu Chống Tham nhũng của LHQ – ‘Nói không với tham nhũng’ – được tổ chức để đánh dấu ngày 9 tháng 12.
Tham nhũng là một tội phạm nghiêm trọng gây kìm hãm phát triển kinh tế và xã hội cũng như những nỗ lực thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tham nhũng làm gia tăng đói nghèo qua việc chuyển nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài khỏi những nơi cần được đầu tư nhất, đồng thời làm suy yếu các hệ thống giáo dục và y tế. Tham nhũng làm trầm trọng thêm tình trạng bất công và bất bình đẳng qua việc phá hỏng nguyên tắc pháp quyền và trừng phạt chính nạn nhân của các tội phạm bằng những phán quyết sai trái. Thực tế đã cho thấy đối tượng bị tham nhũng gây tổn hại nhiều nhất là người nghèo.

"Ví dụ trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, nạn tham nhũng ở Việt Nam dường như là rất phổ biến. Chính người nghèo là những người có ít nhất khả năng chi trả những chi phí phát sinh dưới hình thức “phong bì” và cũng chính người nghèo là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất khi nạn tham nhũng làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có” – Ngài John Hendra, Điều phối viên Thường trú của LHQ, phát biểu.

Công ước của Liên hợp quốc về Chống Tham nhũng là công cụ chống tham nhũng duy nhất có tính ràng buộc về mặt pháp lý trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Công ước này rất quan trọng bởi vì nó đưa ra một tập hợp duy nhất những nghĩa vụ chống tham nhũng và hướng dẫn về công tác chống tham nhũng cho những nỗ lực chống tham nhũng của tất cả các quốc gia, khu vực và đa quốc gia. Dựa trên những nghĩa vụ và hướng dẫn này, Liên hợp quốc, đặc biệt là Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia, bao gồm cố vấn về các thể chế chống tham nhũng, các chiến lược nhằm giảm và ngăn ngừa nạn tham nhũng và các chương trình nhằm giải quyết các nguyên nhân có tính hệ thống của tham nhũng.

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của LHQ về Chống Tham nhũng vào ngày 30/6/2009, góp phần hoàn chỉnh khung pháp lý hiện có và chiến lược chống tham nhũng của quốc gia. Sau khi phê chuẩn Công ước này, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng một kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Công ước. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị tiến hành một nghiên cứu đánh giá việc thực hiện Công ước vào năm 2011.

“Thách thức trước mắt là phải đảm bảo Chiến lược Chống Tham nhũng đến năm 2020 và Công ước của LHQ về Chống Tham nhũng được thực hiện hiệu quả. Ở góc độ này, việc xác định các vấn đề ưu tiên một cách rõ ràng và có chọn lọc là một điều kiện tiên quyết. Liên hợp quốc mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc thực hiện Công ước cũng như việc tự đánh giá sắp tới” – Ngài John Hendra kết luận.

Xem thêm:

Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ về Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng

Thông điệp của Tổng Giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) về Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng