Điều tra mới được công bố phân tích tình trạng nghèo đói ở hai thành phố Hà Nội và TPHCM

16-12-2010

Hà Nội – Kết quả một cuộc điều tra mới được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng nghèo đói ở hai đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố ngày hôm qua. Các số liệu có được qua cuộc điều tra do UNDP hỗ trợ thực hiện này cho thấy một điều rõ ràng rằng mặc dù hai thành phố này đã đạt được những bước tăng trưởng kinh tế vượt bậc nhưng không phải mọi người dân đều được hưởng lợi ích từ những thành quả đó. Người dân sống tại hai thành phố này phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng về mức sống và khả năng tiếp cận với các dịch vụ, ví dụ như giáo dục và y tế.
Tình trạng bất bình đẳng này trở nên rõ ràng hơn khi so sánh giữa hai nhóm người có thu nhập cao và thấp. Và sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ rệt hơn nữa khi so sánh cuộc sống của những người dân thường trú tại thành phố và những người dân di cư chưa đăng ký thường trú hoặc chỉ tạm trú.

Điều tra này sử dụng cách tiếp cận đa chiều nhằm đánh giá tình trạng nghèo đói, trên cơ sở công nhận rằng nghèo đói không chỉ đơn giản là vấn đề thiếu thu nhập. Điều này cho thấy mặc dù tỉ lệ nghèo xét trên khía cạnh thu nhập là tương đối thấp ở hai thành phố này nhưng có một bộ phận khá lớn người dân ở đây cũng sẽ thuộc diện nghèo nếu sử dụng cách tiếp cận đa chiều.

Những người này thiếu khả năng tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội, với các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế và nhà ở, và thiếu cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội. Ví dụ, có trên 1/3 (38%) người dân ở Hà Nội và trên một nửa (54%) người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh không có khả năng tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội. Tương tự như vậy, trên 1/3 người dân ở cả hai thành phố thiếu khả năng tiếp cận với các dịch vụ nhà ở phù hợp như nước máy, thu gom phế thải và thoát nước sinh hoạt, và khoảng ¼ người dân chưa có được nhà ở có chất lượng tốt.

Trong số các lĩnh vực cần ưu tiên được nêu bật qua cuộc điều tra này có việc củng cố hệ thống an sinh xã hội, cải thiện các dịch vụ nhà ở và chất lượng nhà ở, và đảm bảo những người dân di cư từ địa phương khác đến được tham gia nhiều hơn trong các tổ chức xã hội và các hoạt động của cộng đồng.

Cuộc điều tra về tình trạng nghèo đói ở đô thị lần này được thực hiện bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Tổng Cục Thống kê, với sự hỗ trợ của UNDP.

Xem thêm:

Báo cáo điều tra nghèo đói ở đô thị

Phát biểu của bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam, tại hội thảo công bố kết quả điều tra
Bài báo về cuộc điều tra trên Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam