Lần đầu tiên có một chỉ số đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương

11-04-2011

Hà Nội - Vào đầu tháng này, Việt Nam lần đầu tiên công bố một chỉ số đo hiệu quả công tác quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm thực tế của người dân. Kết quả của chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI 2010) cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Bình Định là các địa phương đứng đầu còn Yên Bái, Lai Châu và Kon Tum là các địa phương bị xếp ở vị trí thấp nhất.

PAPI 2010 đo hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh thông qua sáu nội dung chính: sự tham gia của người dân, tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công. Chỉ số này dựa trên trải nghiệm thực tế của 5.568 người dân ở 30 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại lễ công bố Chỉ số nói trên, Ông Thang Văn Phúc, Ban Cố vấn Chương trình nghiên cứu PAPI Quốc gia, cho biết: “Trong 4 năm qua, Việt Nam đề ra mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính công cho người dân và doanh nghiệp, những đối tượng sử dụng dịch vụ chủ yếu. Vì vậy, vai trò đánh giá của họ là rất quan trọng.”

Ông Jairo Acuna-Alfaro, Cố vấn chính sách của UNDP, nói: “PAPI đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trên quan điểm của những người sử dụng dịch vụ cuối cùng. Vì vậy, nó cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương và địa phương để họ kiểm chứng tác động của chính sách và rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước và chính quyền."

Nhấn chuột vào đây để xem toàn văn báo cáo

Nhấn chuột vào đây để xem Thông cáo báo chí tại lễ công bố Chỉ số

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập vào địa chỉ www.papi.vn