Thúc đẩy bình đẳng giới trong các cấp chính quyền địa phương

27-04-2011

Hà Nội - Tại một hội thảo gần đây ở vùng châu thổ sông Mekong, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cũng như những gì cần làm ở các tỉnh vùng châu thổ để đạt được các mục tiêu này đã được thảo luận. Phát biểu tại hội thảo, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đến một báo cáo mới đây về sự hiện diện của phụ nữ trong chính trường địa phương ở Châu Á và Thái Bình Dương.
Báo cáo phân tích sự hiện diện của phụ nữ tại các cấp huyện, tỉnh từ nông thôn đến thành thị ở khu vực này. Sovới các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam thực hiện tương đối tốt. Ở cấp quốc gia, nữ dân vận chiếm khoảng26%. Con số này giảm xuống còn 24% ở cấp tỉnh, 23% ở cấp huyện và 19,5% ở cấp xã. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn chưa thực sự được ở các vị trí lãnh đạo tại tất cả các cấp.

Như bà Setsuko đã đề cập, vì vậy điều cần thiết là xem xét các khó khăn cản trở sự có mặt của phụ nữ - cũng nhưquá trình bầu cử đại biểu tham gia vào chính trị và các ý niệm phong tục về vai trò của phụ nữ trong xã hội - và liệusẽ có thêm bao nhiêu phụ nữ được bầu vào vị trí lãnh đạo ở cả cấp quốc gia và địa phương.

Xin mời tải bản báo cáo tiếng Anh tại đây