Nghị quyết mới vạch rõ đường hướng tương lai cho giảm nghèo một cách bền vững

30-05-2011

Hà Nội - Tại cuộc hội thảo ngày hôm nay, ông Christophe Bahuet Phó Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hoan nghênh các bộ ngành Chính phủ vì những nỗ lực của họ trong việc vạch ra đường hướng tương lai đối với giảm nghèo một cách bền vững. Nghị quyết mới về nghèo đói này sẽ thống nhất một chương trình giảm nghèo hài hòa, toàn diện cho các huyện, xã, thôn bản nghèo nhất.
Phát biểu thay mặt cho các đối tác phát triển quốc tế, Ông Bahuet cũng đã nhấn mạnh một số lĩnh vực trọng yếu cần được đề cập khi thực hiện nghị quyết này. Ví dụ như, ông nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của Bộ Lao động, Thương Binh Xã Hội trong việc điều phối và giám sát công tác giảm nghèo và các vấn đề dân tộc thiểu số. Ông cũng gợi ý rằng Việt Nam nên thực hiện những phương pháp đã được quốc tế đánh giá là hiệu quả trong công tác giảm nghèo ví dụ như hỗ trợ trọn gói cho các cấp chính quyền địa phương và chuyển giao tiền trực tieepcs cho người nghèo.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài phát biểu
Nhấn vào đây để đọc nghị quyết mới về giảm nghèo