Thiên tai: Giảm nhẹ rủi ro và bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân

19-07-2011

Hà Nội - Ở Việt Nam, khoảng 457 người thiệt mạng do thiên tai mỗi năm. Ước tính tổn thất về kinh tế hàng năm tương ứng với 1.3% tổng sản phẩm quốc dân (GDP - theo định giá quy đổi), tương ứng với 3.6 tỷ đô la mỹ vào thời điểm năm 2010. Biến đổi khí hậu và sự suy giảm hệ sinh thái đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ bị ảnh hưởng và tình trạng tổn thương của người dân.

Hạn hán cũng ngày càng ảnh hưởng đến Việt Nam, với những tác động rõ rệt tới người dân nghèo tuỳ thuộc vào mức độ phụ thuộc của sản xuất nông nghiệp với công tác sản xuất tưới tiêu theo mưa. Ước tính đợt hạn hán năm 2005 ở Việt Nam gây thiệt hại lên đến 110 triệu đô la Mỹ.  

Những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp ngày 19 tháng 7, phản ánh các phát hiện của Báo cáo đánh giá toàn cầu về Giảm rủi ro thiên tai năm 2011 – Phát hiện rủi ro, Đánh giá lại sự phát triển

Cuộc họp, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đồng chủ trì, đã quy tụ các bộ ngành, nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông.

Trong suốt cuộc họp, các thành viên thảo luận về các xu hướng rủi ro ở Việt Nam và đề xuất các hoạt động quản lý rủi ro. Ví dụ như, Việt Nam cần đưa ra một hệ thống khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn, đồng thời cần củng cố hơn nữa năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai. Quản lý rủi ro do thiên tai nên được cân nhắc tính toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm tới, cũng như các kế hoạch phát triển của các ngành và của các tỉnh. Cuối cùng, ngân sách đầu tư cho công tác quản lý rủi ro thiên tai cần được tăng them và chính phủ cần bảo đảm có một cơ chế tài chính dự phòng và cơ chế bảo hiểm cần thiết để bù đắp các thiệt hại về tài sản công cũng như hỗ trợ phục hồi cho các hộ dân và cộng đồng có thu nhập thấp sau mỗi đợt thiên tai xảy ra.

Xin mời xem: