Việt Nam: Kinh nghiệm của người dân giúp hình thành chính sách chống tham nhũng

09-09-2011

Trong lần đầu tiên thực hiện trên quy mô rộng trên khắp cả nước, sáng kiến nghiên cứu chính sách toàn quốc hiện đang đo lường những trải nghiệm của người dân Việt Nam với tham nhũng và các dịch vụ công, tạo cơ hội cho người dân bày tỏ những quan ngại của mình và cung cấp thông tin cho chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch chống tham nhũng.
Dựa trên các chuẩn mực quốc tế về chống tham nhũng, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công được xây dựng nhằm tìm hiểu những tương tác giữa người dân với chính quyền các cấp – địa phương, tỉnh/thành phố và trung ương – trong đó có các vấn đề như tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát tham nhũng.

Năm 2010 nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả được thực hiện tại 30 trong tổng số 63 tỉnh thành trên cả nước, thể hiện quan điểm và trải nghiệm của 5.568 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên. Đến cuối năm 2011, nghiên cứu sẽ ghi nhận ý kiến của hơn 13.500 người dân trên khắp cả nước.

Sáng kiến này sẽ được thực hiện thường xuyên hàng năm, và là một nỗ lực chung của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam – tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất ở Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, với các dịch vụ cố vấn và chính sách của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng Chỉ số này hiện đang ngày càng trở thành một công cụ tham khảo đắc lực. Lần đầu tiên những bằng chứng thực tiễn dựa trên trải nghiệm của người dân về tham nhũng được đưa ra để các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Nhà nước đều có thể được sử dụng.

Các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển và xã hội dân sự cũng sử dụng Chỉ số này để tham khảo cho công tác hoạch định và thực hiện chính sách ở cả cấp trung ương và địa phương, và để theo dõi việc thực hiện cũng như thiết kế các chiến lược chống tham nhũng.

Ví dụ, sau khi Kon Tum – một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, bị xếp hạng thấp nhất ở Chỉ số này trong năm 2010, chính quyền tỉnh đã yêu cầu các huyện và các sở, phòng ban xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng tham nhũng và các khoản thu không chính thức, đồng thời cải thiện các dịch vụ cung cấp cho người dân.

Ở khu vực phía Nam, TPHCM được xếp hạng cao nhất ở cùng chỉ số này, và các kết quả nghiên cứu đã được đưa vào quá trình hoạch định chính sách chính thức của thành phố nhằm củng cố hơn nữa các hệ thống chống tham nhũng, hối lộ.

“Các kết quả của nghiên cứu là một nguồn tham khảo bổ sung cho đánh giá của Chính phủ” – bà Lê Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội kiêm thành viên ban cố vấn nghiên cứu chính sách về Chỉ số này, cho biết.

Ở cấp quốc gia, các cơ quan Nhà nước được giao nhiệm vụ chống tham nhũng – bao gồm Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống Tham nhũng – cũng đã bắt đầu thể chế hóa việc sử dụng Chỉ số này qua việc đưa chỉ số vào công tác báo cáo trong các khuôn khổ giám sát và đánh giá của Chính phủ.

Để tìm hiểu thêm về Chỉ số Hiệu quả và Hành chính công, vui lòng truy cập www.papi.vn

Xin mời tải file PDF tại đây