Mới ra mắt cuốn cẩm nang giúp các nước đang phát triển tiếp cận nhanh hơn với các nguồn tài trợ đối phó với biến đổi khí hậu

14-09-2011

New York - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố cuốn cẩm nang nhằm giúp các nhà lãnh đạo ở các nước đang phát triển tranh thủ tốt hơn hàng tỷ USD được cam kết hỗ trợ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Cuốn cẩm nang: “Tập hợp các nguồn tài trợ đối phó với biến đổi khí hậu thông qua quỹ khí hậu quốc gia” được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của UNDP trong việc thiết lập, quản lý và tư vấn cho 750 quỹ và cung cấp dịch vụ cho hơn 5 tỷ USD đóng góp bởi nhiều nhà tài trợ.

Cuốn sách hướng dẫn từng bước thiết lập quỹ khí hậu quốc gia là cuốn tài liệu chủ chốt dành cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế, các nhà đầu tư và các nhà tài trợ tham gia vào hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia.

Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP kiêm Trưởng Ban Chính sách phát triển Olav Kjorven cho biết: “Chúng tôi cung cấp cho chính phủ các nước công thức làm thế nào để tiếp cận được nhiều tài trợ hơn và tăng cường quản lý các hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu. Cuốn cẩm nang này có thể làm thay đổi về căn bản cách thức lập kế hoạch, cấp kinh phí và thực thi các chính sách khí hậu của chính phủ các nước”.

Hơn 50 quỹ công quốc tế, 45 thị trường cácbon và hơn 6.000 quỹ tư cung cấp hàng tỷ Đôla cho các hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia. Trong giai đoạn 2009 - 2010, các khoản đầu tư cho khu vực năng lượng sạch trên toàn thế giới tăng 30% lên tới mức kỷ lục là 243 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1 phần 10 các khoản đầu tư đó vượt ra ngoài các nước thành viên của Nhóm G20 tới các khu vực trên thế giới có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi về quy luật khí hậu như các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển.

Trong quá trình tìm kiếm tài trợ để đối phó với biến đổi khí hậu, các nước đang phát triển phải giải quyết những thách thức như huy động kinh phí từ hàng trăm nguồn khác nhau, điều phối các hoạt động được tài trợ và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả đạt được.

Mặc dù quỹ khí hậu quốc gia được thiết lập với các mục tiêu, nguồn lực, tiêu chuẩn và cơ chế theo dõi, báo cáo rõ ràng nhằm góp phần giải quyết những thách thức đó, song trách nhiệm lập hoạch và cấp kinh phí cho việc đối phó với biến đổi khí hậu của chính phủ nhiều nước đang phát triển vẫn thường phân bố dàn trải ở nhiều bộ, ngành.

Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP kiêm Trưởng Ban Chính sách phát triển Olav Kjorven nói: “Thông qua quỹ khí hậu quốc gia, các nước có thể tiếp cận được nhiều kinh phí tài trợ hơn và đẩy nhanh tốc độ đối phó với biến đổi khí hậu. Điều này có thể góp phần to lớn vào việc định hướng cho thế giới đi theo con đường phát triển sạch hơn, công bằng hơn và bền vững hơn”.

Các ví dụ về quỹ khí hậu quốc gia thành công ở Bănglađét, Braxin, Trung Quốc, Inđônêxia và các nước khác được nêu trong cuốn cẩm nang. Cuốn sách này nằm trong một chuỗi các cuốn cẩm nang, sách hướng dẫn và bộ công cụ mang tính thực tiễn nhằm hỗ trợ các nước chuyển đổi theo hướng phát triển xanh, với mức phát thải khí nhà kính thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Có thể truy cập cuốn sách này tại địa chỉ: www.undp.org/climatestrategies.

Xin mời tải cuốn cẩm nang tại đây