Chương trình chung góp phần đáng kể kiểm soát cúm gia cầm ở Việt Nam

07-10-2011

Hà Nội - Hôm nay, hội nghị tổng kết của Chương trình chung giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp quốc về cúm gia cầm đã kết luận rằng Chương trình đã góp phần đáng kể kiểm soát cúm gia cầm ở Việt Nam, giảm nguy cơ đối với sức khỏe con người do một đại dịch cúm ở người nghiêm trọng gây ra.

Trong 6 năm qua, dự án có vốn 25 triệu USD này đã thể hiện một cách thức phối hợp mới, kết hợp chuyên môn của 4 cơ quan Liên hợp quốc và 2 Bộ trong công tác phòng chống một dịch bệnh xuyên biên giới và bao trùm cả ngành y tế lẫn thú y.

Đánh giá độc lập cuối Chương trình được trình bày tại hội nghị nhận định Chương trình chung đã cung cấp một cơ chế ứng phó khẩn cấp hiệu quả và có những đóng góp quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam trong phòng chống cúm gia cầm. Nhóm đánh giá cũng ghi nhận sự cam kết mạnh mẽ của cả Chính phủ và Liên Hợp quốc trong suốt quá trình thực hiện Chương trình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua cũng như nâng cao sức khỏe của người dân trong dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị, ngài Eamonn Murphy, quyền Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc cho biết: “Chương trình chung về cúm gia cầm đã cung cấp một ví dụ về những điều có thể làm được khi các cơ quan Liên hợp quốc và cơ quan trong nước phối hợp với nhau trong công tác ứng phó một đe dọa nghiêm trọng vượt ra ngoài biên giới truyền thống giữa các ngành. Chương trình đã cung cấp một mô hình để giải quyết những nguy cơ dịch bệnh khác lây từ động vật sang người và những vấn đề phức tạp khác như biến đổi khí hậu và an toàn thực phẩm.”

Tiến sỹ Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh rằng: “Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ sẽ duy trì ứng phó cúm gia cầm và giải quyết những nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người khác. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc trong tương lai để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển kinh tế của người dân Việt Nam và góp phần vào những nỗ lực của khu vực cũng như toàn cầu.”

Chương trình đã góp phần đáng kể làm giảm số ca nhiễm ở người và số ổ dịch ở gia cầm. Chương trình cũng hỗ trợ về kỹ thuật cho chương trình tiêm phòng gia cầm và giám sát sau tiêm phòng trên toàn quốc. Việc xây dựng những chính sách chủ chốt, kế hoạch và quy trình thực hiện chuẩn đã giúp tăng cường khuôn khổ thể chế và pháp lý quốc gia cho hoạt động phòng chống cúm gia cầm và các mối đe dọa tương tự. Hoạt động diễn tập mô phỏng ở cấp quốc gia và địa phương đã góp phần thử nghiệm và cải tiến các kế hoạch dự phòng đại dịch.
Năng lực của các cán bộ trong nước cũng được tăng cường thông qua một loạt các khóa đào tạo và hoạt động, bao gồm việc xây dựng chương trình đào tạo dịch tễ học ứng dụng cho các bác sỹ, nhân viên y tế cộng đồng và bác sỹ thú y. Chương trình cũng giúp đẩy mạnh mạng lưới phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh ở người và động vật và hỗ trợ các dịch vụ kiểm dịch y tế biên giới và quản lý vận chuyển gia cầm trong nước.

Các chiến dịch truyền thông quốc gia đã thúc đẩy sự thay đổi hành vi của người dân nói chung và các nhóm đối tượng mục tiêu bao gồm những người chăn nuôi và buôn bán gia cầm để giảm nguy cơ đối với con người và góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc kiểm soát sự lây lan của vi rút.

Thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI), chương trình cũng đã hỗ trợ điều phối tài trợ quốc tế dành cho Việt Nam trong Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, giai đoạn 2006-2010 với vốn cam kết 250 triệu USD.

Chương trình chung về Cúm gia cầm đã được thiết kế như một hoạt động đi đầu trong công tác đổi mới Liên hợp quốc ở Việt Nam vào năm 2005. Chương trình này đã thu hút sự tài trợ đáng kể từ các nhà tài trợ và cung cấp một kênh hiệu quả cho việc giải ngân 25 triệu USD nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức thông qua một chương trình phối hợp duy nhất, giảm chi phí hành chính cho các nhà tài trợ và kết hợp các hoạt động chuyên môn và các nguồn lực của những cơ quan khác nhau trong nước và quốc tế.

Sự hợp tác giữa Chính phủ và Liên hợp quốc trong công tác giải quyết những đe dọa từ cúm gia cầm và các dịch bệnh lây từ động vật sang người khác dự kiến sẽ được tiếp tục thông qua Kế hoạch chung mới của Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016.