Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo thúc giục chúng ta hành động để tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người

17-10-2011

Chủ đề trọng tâm của Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo (17 tháng 10) năm nay là: “Từ nghèo đói vươn tới bền vững: Phát triển hòa đồng lấy người dân làm trung tâm”. Nhân dịp này, Việt Nam cũng tổ chức kỷ niệm Ngày vì Người nghèo Việt Nam.

Đây là dịp để ghi nhận người nghèo là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống nghèo đói và là đối tác quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Trong bài phát biểu hôm nay, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi hành động xây dựng một thế giới không còn nghèo đói. Ông nói: “Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe người dân - và ủng hộ những niềm hy vọng và mong ước của họ”.

Việt Nam đã đạt được kết quả to lớn trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo xét về bình diện chung của quốc gia, song tỷ lệ nghèo vẫn còn cao và tồn tại dai dẳng trong một số nhóm dân cư cụ thể và ở một số địa phương cụ thể. Đặc biệt, các vùng cao xa xôi và các dân tộc thiểu số sinh sống ở đó thường bị nghèo đói kinh niên. Tình trạng nghèo đa diện (tức là không chỉ nghèo về thu nhập) dường như không ngừng gia tăng ở khu vực thành thị, đặc biệt đối với những người di cư và người lao động trong các khu vực kinh tế phi chính thức vốn là những đối tượng càng trở nên dễ bị tổn thương hơn khi lạm phát tăng cao. Tình trạng bất bình đẳng cũng đang gia tăng và đặc biệt được thể hiện rõ ở khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng hơn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng công bằng, Việt Nam cần đảm bảo thực hiện mô hình tăng trưởng mang tính hòa đồng hơn nhằm tạo cơ hội bình đẳng để mọi người đều có công ăn việc làm tử tế, được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và bảo trợ xã hội cũng như có thể tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của đất nước.

Đề nghị xem thêm thông tin trong các tài liệu sau đây: