Bà Louise Chamberlain nhậm chức Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

15-10-2012

Hà Nội - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam xin trân trọng thông báo Bà Louise Chamberlain được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam.
Bà Louise Chamberlain có rất nhiều kinh nghiệm làm việc cho UNDP, Ngân hàng Thế giới và khu vực tư nhân. Bà đến Việt Nam từ Tanzania nơi bà làm Phó Giám đốc từ năm 2008. Trước đó, bà giữ chức Trợ lý Đại diện thường trú tại UNDP Somalia (2006-2008) và ở UNDP Sri Lanka (2003-2005). Từ năm 2000 đến 2003, bà làm việc cho một chương trình tài trợ nhỏ tại Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vì sự phát triển. Trước đó, bà làm việc về chính quyền địa phương ở UNDP tại các vùng lãnh thổ Palestine, và là nhà phân tích kinh tế vĩ mô khu vực tư nhân ở Thuỵ Điển.

Bà Louise Chamberlain là người Thuỵ Điển, và có bằng thạc sĩ về Kinh tế và Kinh doanh của trường Kinh tế Stockholm. Bà đã có gia đình và hai con.

Xin mời đọc CV của bà tại đây