Ngày Quốc tế Xóa Nghèo: đã đạt được những tiến bộ to lớn song trước mắt vẫn còn những khó khăn thách thức

17-10-2012

© United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery


Hà Nội – Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Xóa Nghèo cũng được Công nhận là Ngày Toàn quốc vì Người nghèo tạo điều kiện cho tất cả những người nỗ lực thoát nghèo chia sẻ kinh nghiệm và ghi nhận những hành động trong cuộcchiến chống lại cái nghèo. Chủ đề của năm nay tập trung vào thoát nghèo cùng cực.

Tiến bộ đạt được
Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn trong lĩnh vực giảm nghèo (MDG 1). Trong vòng 20 năm, Việt Nam đã giảm nghèo rất thành công từ tỷ lệ 58,1 xuống ước tính còn14,5%.

Thách thức trước mắt        
Tuy nhiên, tốc độ giảm nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân số không đồng đều. Cần có các bước đi để giải quyết tình trạng nghèo kinh niên còn tồn tại, sự chênh lệch và bất bình đẳng giữa các vùng miền (giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số và các cộng đồng nghèo nhất ở các khu vực miền núi và ven biển) và các hình thức nghèo mới xuất hiện như nghèo thành thị.

Để làm được điều đó, chúng ta đồng thời phải luôn ghi nhớ các thách thức thường nhật mà các đối tượng cận nghèo phải đương đầu và ngăn chặn việc họ rơi vào tình trạng tái nghèo. Trẻ em, phụ nữ và người di cư không đăng ký cũng như các đối tượng cận nghèo ở các khu vực chịu thiệt thòi là các nhóm có nguy cơ cao nhất.      
Cần có các chính sách khác nhau và một chương trình sau năm 2015.

Để giải quyết vấn đề nghèo kinh niên, các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng những cách tiếp cận đa ngành mà nghèo được coi là một hiện tượng đa chiều chứ không chỉđơn thuần là nghèo về tiền.
Nghị quyết 80 của Chính phủ và Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm Nghèo Bền vững là những bước đi đúng hướng. Đồng thời, cần thực hiện tăng trưởng bền vững hơn và toàn diện hơn cho tất cả mọi người và có chính sách bảo trợ xã hội tốt hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương cũng như cung cấp các dịch vụ xã hội có chất lượng.

Đồng thời, các vấn đề này cần được giải quyếttrong chương trình phát triển sau năm 2015. Nhằm giúp xây dựng được chương trình phát triển, LHQ đã tiến hành thực hiện tham vấn công khai với mọi đối tượng người dân.Việt Nam được chọn là một trong 50 nước trên thế giới thực hiện tham vấn rộng khắp trên phạm vi toàn quốc. Các buổi tham vấn quốc gia sẽ phải ghi lạitiếng nói của nhiều nhóm người dân khác nhau trên phạm vi toàn quốc để đạt được mục tiêu “Tương lai Chúng ta Mong muốn”.

Nhân Ngày Quốc tế Xóa nghèo, UNDP cũng đã công bố một dự án phối hợp mới kéo dài bốn năm về các chính sách giảm nghèo với tổng ngân sách là 10.385.200 đô la Mỹ.

Xem thêm:
•    Diễn văn của bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú LHQ
•    Diễn văn của Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại sự kiện công bố dự án
•    Thông tin tóm tắt về các chính sách giảm nghèo mới và dự án chương trình
•    Tiến bộ Việt Nam đã đạt được đối với MDG1 về giảm nghèo