UNDP công bố chiến lược toàn cầu tham vọng để bảo vệ đa dạng sinh học

18-10-2012

Hyderabad, Ấn Độ, ngày 18 tháng 10 năm 2012 — Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã công bố một chiến lược môi trường lớn để khắc phục tình trạng mất đa dạng sinh học toàn cầu ở mức chưa từng có.

Chiến lược mới mang tên “Tương lai Chúng ta Mong muốn: Đa dạng sinh học và các Hệ sinh thái – Quyết định Phát triển Bền vững” được thông qua trong Hội nghị lần thứ 11 giữa các Bên (COP) với Công ước  Đa dạng Sinh học ở Hyderabad, Ấn Độ và kêu gọi mở rộng đầu tư ở mức độ lớn tại 100 nước vào năm 2020. Một phần của kế hoạch là UNDP sẽ phối hợp với chính phủ các quốc gia để bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý các hệ sinh thái trên diện tích 1,4 tỷ héc ta đất và các diện tích mặt nước tương đương với diện tích của Ốt-x-trây-li-a, Ấn Độ và Ắc-hen-ti-na cộng lại.

“Sự sinh tồn của nhân loại phụ thuộc rất nhiều vào đa dạng sinh học và các hệ sinh thái khỏe mạnh, thế nhưng trong những thập kỷ gần đây, thế giới đã chứng kiến tình trạng mất đa dạng sinh học và suy thoái hệ sinh thái chưa từng thấy trong lịch sử, hủy hoại chính nền tảng sự sống trên trái đất” - Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Phó Giám đốc UNDP,bà Rebeca Grynspan cho biết. “Vì 1,2 tỷ người đang sống trong nghèo túng thê thảm trực tiếp phụ thuộc vào tự nhiên để đáp ứng những nhu cầu cơ bản và sinh kế của họ nên vấn đề này cần được quốc tế quan tâm cấp bách”  

Theo chiến lược mới này, UNDP sẽ phối hợp với các chính phủ tìm ra những biện pháp mới để  hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý đa dạng sinh học thông qua nguồn thu trong nước, các cơ chế tài chính sáng tạo nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm Cơ chế Hỗ trợ Môi trường Toàn cầu (GEF), hoạt động như cơ chế tài chính của Công ước Đa dạng Sinh học và là động lực chính cho bảo tồn trong hai thập kỷ qua. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng cho các dự án hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo vệ các loài và các môi trường sống có nguy cơ tuyệt chủng cũng như giúp xây dựng các cộng đồng có khả năngduy trì các khu vực thiên nhiên để hỗ trợ nông nghiệp và có tác dụng như vùng đệm để chống lại thiên tai như hạn hán và lũ lụt.

Theo Ông Braulio Dias, Thư ký Điều hành của Công ước Đa dạng Sinh học “UNDP công bố Cơ chế mới rất đúng thời điểm. Tôi tin rằng cơ chế này sẽ hết sức quan trọng trong việc hướng dẫn UNDP hỗ trợ các nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Đa dạng Sinh học Aichi.Chúng ta có cơ hội mở ra từ nay đến năm 2020 để giúp các nước chuyển dịch quá trình phát triển nhằm duy trì và tăng cường nguồn vốn tự có của họ và trong lĩnh vực này, hoạt động của UNDP sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng.”

Chiến lược mới của UNDP về đa dạng sinh học tập trung vào ba nội dụng sau đó là:

  • Lồng ghép đa dạng sinh học và quản lý hệ sinh thái vào lập kế hoạch phát triển và các hoạt động của khu vực sản xuất;
  • Phát huy tiềm năng của các khu vực được bảo vệ để các khu vực đó được quản lý và hỗ trợ tài chính tốt hơn và có thể góp phần vào phát triển bền vững; và
  • Quản lý và phục hồi các hệ sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
  • UNDP quản lý nhiều hoạt động nhất về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái trong hệ thống LHQ với 512 dự án tại 146 nước trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹkinh phí hỗ trợ từ GEF và các nguồn khác và  3,5 tỷ đô la Mỹkinh phí do nhiều đối tác đồng hỗ trợ.

---------------------------------------

Cách tiếp cận tương lai của UNDP để hỗ trợ lồng ghép đa dạng sinh học và quản lý hệ sinh thái vào phát triển, giảm nhẹ rủi ro từ biến đổi khí hậu và xóa nghèo được nêu ra trong ba Chương trình Ký kết của bộ khung.

Chương trình Ký kết thứ nhất cam kết mở rộng phạm vi quan tâm đối với vấn đề đa dạng sinh học trong các ngành sản xuất chủ chốt gồm có nông nghiệp, thủy sản, rừng, khai khoáng, sản xuất dầu mỏ, lâm ngiệp và du lịch.

Chương trình Ký kết thứ hai cam kết phát huy tiềm năng của các khu vực được bảo vệ bằng cách đảm bảo các khu vực đó được quản lý đúng cách, được hỗ trợ kinh phí một cách bền vững và góp phần vào phát triển bền vững.

Chương trình ký kết thứ ba cam kết có cách tiếp cận để thích ứng và giảm nhẹ dựa vào các hệ sinh thái vì người nghèo thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững trong trong tình hinh biến đổi khí hậu.
Thông tin liên hệ


Surekha Subarwal; Surekha.subarwal@gmail.com; ĐT.: +91-9810153924

Nandita Surendran; Nandita.surendran@undp.org; ĐT.: +91-9810084776