Diễn đàn quan hệ đối tác về tiến độ thực hiện cải cách hành chính

15-11-2012

Hà Nội - Hôm nay, dại diện các đại sứ quán, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các bộ ngành và các cơ quan thông tấn báo chí đã tham dự một diễn đàn quan hệ đối tác về cải cách hành chính do Bộ Nội Vụ và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) phối hợp tổ chức. Diễn đàn tập trung thảo luận việc thực hiện Chương trình Tổng thể về Cải cách Hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, với sự quan tâm đặc biệt đến bộ Chỉ số Cải cách Hành chính (PAR) và các kết quả thực hiện thí điểm bộ chỉ số này ở cấp trung ương và địa phương.

“Chỉ số PAR là một công cụ có tính đột phá bởi vì nó hoàn toàn khác so với các cuộc đánh giá nội bộ vẫn được tiến hành lâu nay về cung cấp dịch vụ. Nó bao gồm cả tiếng nói của người dân, với tư cách là người sử dụng cuối cùng, về chất lượng của các dịch vụ công và mức độ hài lòng của họ đối với các cơ quan hành chính” - bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn. Bà Chamberlain cũng nêu bật những yếu tố chính của bộ chỉ số PAR mới, bao gồm cách nhìn nhận của người sử dụng, điều chỉnh bộ chỉ số dựa trên các ý kiến phản hồi qua giai đoạn tiến hành thí điểm, và sử dụng các công cụ đo lường khác để thu thập thêm các bằng chứng độc lập và khách quan.

Để có thêm thông tin, mời đọc: