Đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro thiên tai

17-11-2012

Hà Nội - Để chuẩn bị cho phiên thảo luận toàn thể ở Quốc hội vào ngày 21 tháng 11 về Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 17 tháng 11 hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và khu vực về quản lý rủi ro thiên tai.

Đông đảo đại biểu Quốc hội, đại diện các Bộ NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường, và Quốc phòng đã nghe báo cáo về một số vấn đề có nhiều ý kiến quan tâm trong quá trình thẩm tra dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Những vấn đề này bao gồm đối tượng điều chỉnh của dự án Luật; Nguyên tắc phòng chống thiên tai; Nguồn lực cho PCTT và Tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về PCTT. Các đại biểu cũng được nghe những kinh nghiệm của Quốc hội Bangladesh và Indonesia trong hợp tác toàn cầu và khu vực của các nghị sĩ và trong công tác xây dựng và thực hiện luật quản lý thiên tai. Các mô hình hệ thống tổ chức phòng tránh thiên tai của một số nước như Nhật Bản, Trung quốc, Thái Lan, Philipin, Mỹ cũng được thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Louise Chamberlain, quyền đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, nêu rõ những vấn đề Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cần giải quyết. "Luật cần bao hàm tất cả các thành tố và giai đoạncủa quản lý rủi ro thảm họa, từ giảm nhẹ và chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó tới khắc phục. Việc tập trung vào giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng sẽ giúp Việt Nam có khả năng lập kế hoạch và đầu tư trung và dài hạn để giảm nhẹ mức độ rủi ro và tác động của thảm họa, đồng thời duy trì được sự phát triển sau thảm họa. Đầu tư có hệ thống nhằm đảm bảo sự sẵn sàng và khả năng chống chọi sẽ giảm thiểu thiệt hại về người và của do thảm họa gây ra với xã hội," bà Chamberlain nhấn mạnh.

Để biết thêm thông tin, xin mời xem: